Bewuste Bouwers, beste buren!

Zo betrekt Ballast Nedam personeel en omgeving bij bouwproject in centrum Amsterdam

Kleine Gartmanplantsoen Ballast Nedam overview

De gemeente Amsterdam heeft grootse ambities om de hoofdstad te verduurzamen, met het geplande verbod op benzine- en dieselauto’s in 2030 als meest spraakmakende doelstelling. Dat vraagt dus ook de nodige aanpassingen aan de infrastructuur, in het drukste stadscentrum van Nederland. Een ideale kans voor de bouwsector om hier het goede voorbeeld te geven. Ballast Nedam Parking B.V. slaagde daarin tijdens de bouw van een ondergrondse fietsenstalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen.

De ondergrondse fietsenstalling moet ruimte bieden voor 2000 fietsen en draagt bij aan het autovrij maken van het Leidseplein. Niet de gemakkelijkste locatie voor een bouwproject, want het terrein is omringd met verkeer en openbaar vervoer, voetgangers en lokale ondernemers. Ballast Nedam weet de overlast echter te beperken door nauw overleg te voeren met alle betrokkenen. Vooraf en tijdens het project wordt continu gecommuniceerd tussen de gemeente, wijkagenten en de projectleider. Ook zijn lokale ondernemers en bewoners vooraf op de hoogte gesteld via nieuwsbrieven, met een aanspreekpunt bij de gemeente voor vragen, klachten of suggesties.

Afgeschermd, maar uitnodigend

De omgeving is ook steeds betrokken bij het plannen van tijdelijke noodoplossingen. De bouw heeft bijvoorbeeld consequenties voor de bereikbaarheid van een nabijgelegen terras. Bewoners worden daarbij opgeroepen om mee te denken over de mogelijkheden voor een tijdelijke verplaatsing.

Om geluidshinder en onveilige situaties te voorkomen, is het terrein bovendien goed afgeschermd. De twee toegangspoorten zijn extra beveiligd, met verkeersregelaars en signalering om de in- en uitrit op dit drukke verkeerspunt te coördineren. Ondanks de grondige afscherming van het terrein, zijn geïnteresseerde bezoekers welkom om te kijken wat er achter de schermen gebeurt. Twee personeelsleden zijn speciaal aangesteld om de bezoekers veilig rond te leiden.

Best Practice: holacratie

De grootste vernieuwing die Ballast Nedam realiseert is echter niet direct zichtbaar: die zit hem in de organisatiestructuur. In plaats van de traditionele hiërarchie, geldt op het bouwterrein een zogenaamde holacratie. Holacratie biedt een alternatieve manier van organiseren en samenwerking. Dit betekent een organisatiestructuur gebaseerd op zelfsturende rollen, waarin elke individuele medewerker duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden heeft. Het gevolg is een flexibele en transparante organisatie, met meer betrokkenheid van individuele medewerkers. Door deze vernieuwende organisatievorm met succes toe te passen, geeft Ballast Nedam het goede voorbeeld voor een bouwsector die zich toekomstbestendig wil maken.

Artikel geschreven door Mark Dyson – Buro Barcode