Bewuste Bouwers, beste buren!

Wat houdt BLVC in?

Omgeving borden BLVC

Met omgevingsmanagement worden de belangen van alle stakeholders in kaart gebracht. Het is een kunst om bij projecten in een stedelijke/bebouwde omgeving rekening te blijven houden met de verschillende wensen en belangen. De omgeving van een bouwproject Bereikbaar, Leefbaar en Veilig houden is een vak, waar ook Communicatie een belangrijk deel van uit maakt. Kortom, een flinke uitdaging voor het project of diens omgevingsmanager.

Voor Bewuste bouwplaatsen zijn bovenstaande factoren cruciaal. Alleen als je voldoende aandacht besteedt aan deze onderwerpen, kun je een beste buur zijn. Het beperken van bouwoverlast begint met een goed BLVC-plan. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Maar wat houdt BLVC verder in? 

Onze netwerkpartner BLVC.nl legt in onderstaande video uit wat BLVC is. 

BLVC Café 18 maart 2021

Op 18 maart organiseert Bewuste Bouwers een online BLVC Café met de titel ‘Hoe word je een beste buur voor je omgeving?’ Omgevingsmanagers van ProRail en Strukton vertellen op welke manier zij te gast zijn in hun omgeving. Het project Delft Campus, onderdeel van PHS Rijswijk-Rotterdam, staat hierin centraal. We nemen je digitaal mee voor een rondleiding op het project en je ontvangt tips voor omgevingsmanagement. Klik hier voor meer informatie.