Bewuste Bouwers, beste buren!

Opdrachtgever

Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. Bouwbedrijven die werken volgens onze gedragscode zeggen niet alleen dat ze bewust bouwen, maar maken dit ook concreet met de feedback die ze krijgen uit audits, mysteriebezoeken en verbeterdebouw.nl.

Juiste partij selecteren

De gedragscode kan op verschillende manieren meegenomen worden in het aanbestedingsproces. Bouwinvest bijvoorbeeld ziet Bewuste Bouwers als een concrete uitwerking van de principes van goed buurmanschap en professioneel opdrachtgeverschap. Om die reden staat deelname aan Bewuste Bouwers als verplichting in de standaard aannemingsovereenkomst. Ook de Amsterdamse Zuidas neemt Bewuste Bouwers mee in aanbestedingen en contracten. De gemeente Teylingen pakt het anders aan. Zij kennen in de selectiefase van Kloppend hart Warmond punten toe aan de invulling van de pijlers Omgeving en Veilig. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ziet Bewuste Bouwers als invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen en vraagt in de aanbesteding een plan van aanpak en realistische inschatting van de score. Een andere optie is om deelname op te nemen in het bestek, bijvoorbeeld met de STABU-tekst.

Alle bouwers kunnen meedoen

Bewuste Bouwers heeft steeds meer deelnemers. Als een bouwbedrijf nog geen deelnemer is, betekent dit niet dat een opdrachtgever deze uitsluit. Alle bouwbedrijven kunnen een bouwplaats aanmelden bij Bewuste Bouwers, zo lang zij zich committeren aan de gedragscode.

Bekijk de voorbeelden van andere opdrachtgevers, die de Bewuste Bouwers gedragscode opnemen in contracten met bouwbedrijven. En zie hier ook een inspirerend voorbeeld van hoe Bewuste Bouwers onderdeel is van de groslijstsystematiek van de Gemeente Veenendaal.