Bewuste Bouwers, beste buren!

Opdrachtgever

Steeds meer opdrachtgevers vragen naar de Bewuste Bouwers gedragscode.

Opdrachtgevers kunnen het gebruik van de gedragscode op verschillende manieren stimuleren:

  • De gedragscode is een contract-eis.
  • Een stimuleringsregeling waarbij 50% van het deelnamebedrag verrekend mag worden.
  • Een stimuleringsregeling waarin een kortingspercentage is opgenomen aan de hand van de behaalde resultaten (hoger scoren = hogere korting).
  • Onderdeel van de groslijstsystematiek.

Onder andere onderstaande opdrachtgevers stimuleren of vereisen Bewuste Bouwers:


Ben jij opdrachtgever en wil je hier meer informatie over? Neem contact met ons op via info@bewustebouwers.nl of 079 325 24 25.