Bewuste Bouwers, beste buren!

Omwonende

Wordt er bij u in de buurt gebouwd en is de bouwplaats aangesloten bij Bewuste Bouwers (te herkennen aan de banners)? Dan mag u verwachten dat het bouwbedrijf met u als omwonende communiceert over de werkzaamheden, adequaat reageert op uw meldingen en zorgt dat u veilig de bouwplaats kunt passeren.

Verbeterdebouw.nl

Bouwen in stedelijk gebied is niet eenvoudig. Vaak heeft een bouwbedrijf maar beperkte ruimte en moet hij rekening houden met het reilen en zeilen van de omgeving. Een Bewuste Bouwer ontvangt graag feedback van u. Heeft u vraag, klacht, tip of compliment voor een aangesloten bouwplaats? Dan kunt u dat kenbaar maken via de website verbeterdebouw.nl. Uw melding komt dan rechtstreeks bij het betrokken bouwbedrijf terecht.

Jo Lindeboom – voorzitter Stichting Wijkteam Stadsdeel ‘t Loon (Heerlen): ‘Een stichting als Bewuste Bouwers is een uitkomst voor de toekomst. Het geeft bijvoorbeeld ook lokale bouwers praktische tips om netjes te bouwen en daarmee nieuwe opdrachten binnen te halen. De kracht van de stichting is volgens mij dat ze ook denkt en kijkt vanuit omwonenden van een bouwplaats.’