Bewuste Bouwers, beste buren!

Netwerkpartners

Onze netwerkpartners zijn:

Dutch Green Building Council
Dutch Green Building Council

Dutch Green Building Council

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een missiegedreven netwerkorganisatie met bijna 400 participanten uit de bouw- en vastgoedwereld.

Met deze participanten streeft DGBC naar verduurzaming van de gebouwde omgeving. Om deze missie na te jagen, onderneemt de DGBC tal van activiteiten waaronder BREEAM-NL certificering. MAN2 Bouwplaats en omgeving is in te vullen met de Bewuste Bouwers gedragscode.
Holland ConTech
Holland ConTech

Holland ConTech

Werk jij in de Construction Industry (waterbouw, infrastructuur, utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie en openbare ruimte)

En ben je geïnteresseerd in innovatie en vernieuwing? Holland ConTech zorgt voor vernieuwing en innovatie in de bouw.
Platform Omgevingsmanagement
Platform Omgevingsmanagement

Platform Omgevingsmanagement

Platform Omgevingsmanagement is de vakorganisatie voor professionals op het gebied van omgevingsmanagement.

Zie jij omgevingsmanagement als een essentiële factor voor het succesvol laten verlopen van een project? Dan ben je bij het platform aan het goeie adres.

Waar de gedragscode zich richt op de medewerkers op de bouwplaats, zijn de leden van Platform Omgevingsmanagement vaak werkzaam voor overheden en marktpartijen in bouw- en infraprojecten als omgevingsmanager of op staf functies op bestuurlijk, beleids- en strategisch niveau. De samenwerking tussen Bewuste Bouwers en Platform Omgevingsmanagement verbindt de verschillende doelgroepen en het beleid met de dagelijkse uitvoering op de bouwplaats.

Considerate Constructors Scheme
Considerate Constructors Scheme

Considerate Constructors Scheme

In het Verenigd Koninkrijk is de Engelse zusterorganisatie van Bewuste Bouwers, Considerate Constructors Scheme, 18 jaar actief. Jaren waarin veel voorbeelden en best practices zijn ontwikkeld.

Considerate Constructors Scheme deelt deze best practices op haar website. De Nederlandse best practices worden ook gepubliceerd in de Best Practice Hub en vormen zo een inspiratie voor de bouwbranche in de Engeland. Tegelijkertijd kan de Nederlandse bouwbranche, van bouwbedrijf tot opdrachtgever, weer inspiratie op doen op de Hub.
Groene Bouwhekken
Groene Bouwhekken

Groene Bouwhekken

Groene Bouwhekken zijn een duurzaam alternatief voor reguliere bouwhekken. Door het gebruik van PEFC gecertificeerd hout in combinatie met planten verbeteren de Groene Bouwhekken de uitstraling van de bouwplaats wat zorgt voor minder overlastervaring. 

 

Los van de uitstraling worden alle werkzaamheden (productie, logistiek, onderhoud en opslag) uitgevoerd door mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt. Dit maakt dat de Groene Bouwhekken in veel gevallen op de Social Return verplichting ingezet kunnen worden bij aanbestedingen. Als netwerkpartner van Bewuste Bouwers willen wij organisaties inspireren met duurzaam- en sociaal ondernemen, om daarmee meer mensen dichterbij de arbeidsmarkt te brengen! 

NL Greenlabel
NL Greenlabel

NL Greenlabel

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. De organisatie beschikt over instrumenten om de waarde van een gebied of product voor mens en natuur inzichtelijk te maken.

Bij de ontwikkeling van de buitenruimte worden vaak ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid gesteld. Dankzij advies en labelling helpt NL Greenlabel om deze doelen gedurende het proces te realiseren en te borgen. Zo komen ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid uit de sfeer van vrijblijvendheid en lukt het om een aantoonbaar gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving te realiseren. Partnercertificaat
Bouwnu.nl
Bouwnu.nl

Bouwnu.nl

Bouwnu.nl is de onafhankelijke vergelijkingswebsite voor de woningbouw. Op basis van duizenden reviews en informatie over bedrijven helpt bouwnu.nl de consument bij het vinden van een goede aannemer voor zijn/haar bouw- of verbouwproject.

Daarnaast geeft bouwnu.nl antwoord op belangrijke vragen over bouwen en verbouwen. Directeur Edwin Groot: “Met haar gedragscode is Bewuste Bouwers goed op weg het imago van de bouw te verbeteren. Wat ons betreft gaan kwaliteit en imago hand in hand en om die reden werken wij graag samen met Bewuste Bouwers aan het professionaliseren en optimaliseren van de bouw en een zo transparant mogelijke bouwsector voor alle betrokkenen. Met de wens en de verwachting dat dat in de toekomst gemeengoed zal zijn.”
BLVC.nl
BLVC.nl

BLVC.nl

De uitvoering van projecten brengt hinder voor de omgeving met zich mee. BLVC.nl zet zich in voor een beperking van die hinder en een verhoging van de kwaliteit van uitvoering van projecten.

“Wij geloven dat de BLVC-methode (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) hierbij een sleutelrol speelt en faalkosten verlaagt. Daarom hebben we het online kennisplatform BLVC.nl opgezet. Hier is alle informatie over BLVC te vinden, en delen we bijv. stappenplannen, tools, praktijkvoorbeelden en formats. Waar Bewuste Bouwers zich richt op bewustwording van bouwers, diept BLVC.nl de BLVC-methodiek uit voor iedereen die zich hier in de projectketen mee bezighoudt. Onze samenwerking biedt de uitgelezen kans om bewustwording en methodiek hand in hand te laten gaan.”
Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC)
Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC)

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC)

Dé belangenbehartiger van machinegebonden personeel

HZC verenigt machinisten, monteurs en machinegebonden personeel (ook ZZPers) in verschillende sectoren, zoals Grond-, Water- & Wegenbouw, Loonwerk, Bouw & Infra, Railinfra, Verticaal- en Horizontaal Transport en Funderingen. Onze leden werken overal in binnen- en buitenland.

 

HZC behartigt de belangen van haar leden, individueel en collectief, op het gebied van werk en inkomen. 
Door samen op te trekken kunnen we een sterke vuist maken.

HZC kent het vak en de machines en zet zich breed in om ‘het beroep en de positie van machinegebonden personeel te behouden en versterken’ (missie). "Veiligheid speelt hierin een cruciale rol en samen met Bewuste Bouwers slaan wij de handen ineen voor het verhogen van de veiligheid op de bouwplaats."

HZC informeert haar leden digitaal via website, app en nieuwsbrieven en publiceert 9x per jaar een eigen magazine ‘De Machinist’, dat gelezen wordt door leden en hun werkgevers. HZC is een echte beroepscommunity die luistert naar haar leden via klankbordgroepen, ledenvergaderingen, voorlichtingsavonden, kaderdagen etc.

Kortom een echte vakman is lid van HZC!!

RauwCC: communicatie op z'n Rotterdamst
RauwCC: communicatie op z'n Rotterdamst

RauwCC: communicatie op z'n Rotterdamst

RauwCC Het Rotterdamste communicatiebureau, met de focus op social media. Van concept tot strategie, van implementatie tot publicatie. Met een uniek team aan contentmakers en contentmanagers. Dus ook voor motion graphics, social video’s, infographics of corporate identities.

 

Wij zijn er groos op om partner van Bewuste Bouwers te zijn. Waarom? Simpelweg omdat de bouw een sector is waar we energie van krijgen. De uitdagingen die er spelen prikkelen ons om met creatieve ideeën te komen. Om daar met storytelling duurzame content voor te bedenken en communities te ontwikkelen. De bouw vooruit helpen, daar worden we blij van!

Beelen.nl
Beelen.nl

Beelen.nl

Beelen.nl staat voor het sluiten van materiaalcirkels. In ruim 25 jaar groeiden zij uit tot duurzame aannemer in de sloopsector, recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval.