Bewuste Bouwers, beste buren!

Bouwbedrijf

Bouwbedrijven hebben de intrinsieke motivatie om bovenop wet- en regelgeving een goede buur te zijn voor de omgeving waarin ze werken. De beleving van een omgeving is niet vast te leggen in wet- en regelgeving. Wel kunnen medewerkers op een bouwplaats zich bewust zijn van hun omgeving en het gedrag richting de omgeving aanpassen.

Voordelen van deelname aan Bewuste Bouwers

Als deelnemer van Bewuste Bouwers ontvang je graag feedback op het functioneren van je bouwplaats. Met de Bewuste Bouwers gedragscode geef je invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en de duurzaamheidsambities van je organisatie. Steeds vaker zien we bij bouwbedrijven dat de gedragscode integraal onderdeel is van de werkzaamheden en werkprocessen. In contracten en werkinstructies voor onderaannemers en leveranciers vormt de gedragscode een concreet handvat om op te sturen. Lees op de pagina Deelnemen hoe je als bouwbedrijf kunt deelnemen aan Bewuste Bouwers.

Rob Haarmans, Directeur Hendriks Bouw en Ontwikkeling: ‘Het paste goed bij onze MVO-doelstellingen en zijn daarom deelnemer geworden. Bewuste Bouwers reikt handvatten aan voor een verandertraject, bijvoorbeeld met een handboek en normkaarten. Op de bouwplaats moeten ze er straks rekening mee houden.’