Bewuste Bouwers, beste buren!

Column: Vakmensen zijn schaars; wat betekent dat voor de toekomst?

Vakmanschap is een breed begrip. Maar binnen Bewuste Bouwers hanteren we wel de pijler ‘Vakmensen’. Hoe beoordeel je of je te maken hebt met vakmensen? Hoe meet en weet je of iemand een vakman of -vrouw is tijdens de bouw van een project. En als je het al weet, hoe faciliteer je deze mensen dan zodat ze optimaal kunnen werken zonder ongelukken of incidenten?

Als we kijken naar de uitdagende opgaven, dan is daar veel voor nodig. Welke mensen kunnen bijvoorbeeld windmolens bouwen, in parken, op zee of op het land? Wie kunnen bruggen renoveren, zowel in staal als in beton of juist vernieuwen met kunststof? Welke kennis en capaciteit hebben we beschikbaar en nodig voor het verduurzamen van alle sociale huurwoningen in het land? Wie zijn in staat om binnenstedelijk de rioleringen en kademuren te vervangen, zonder extra overlast te creëren?

Anneke Witte schreef een column voor De Aannemer. De hele column lees je hier.

Lees ook de andere columns: