Bewuste Bouwers, beste buren!

Vacature: auditor/mysteriebezoeker provincie Utrecht en regio Noord-Limburg

Stichting Bewuste Bouwers zet zich in voor een beter imago van de bouw. Dit imago wordt (mede) bepaald door de ervaringen die de omgeving ondervindt tijdens de uitvoering van projecten op bouwplaatsen. Het instrument dat wij gebruiken is de gedragscode voor bouwplaatsen. Aangesloten bouwers passen de gedragscode en aangereikte hulpmiddelen toe en laten zien dat zij geven om hun omgeving, medewerkers, het milieu en veilig werken. Bewuste Bouwers is een aanjager en geeft de bouwwereld een impuls door professionaliteit zichtbaar te maken en de uitwisseling van ideeën en ervaringen te stimuleren. Door deel te nemen aan Bewuste Bouwers laten zij zich graag auditeren of informeren middels verslagen van mysteriebezoeken.

Bewuste Bouwers bestaat uit een kernteam van 4 medewerkers en een team van 25 zelfstandig ondernemers, werkzaam als auditor/mysteriebezoeker voor Bewuste Bouwers, verspreid over het land. Wij zijn per direct op zoek naar een auditor/mysteriebezoeker voor de provincie Utrecht en een auditor/mysteriebezoeker voor de regio Noord-Limburg.

Wat mag je verwachten?

Audit- en mysteriebezoeken

We vragen je minstens acht keer per kwartaal een audit- en/of mysteriebezoek uit te voeren. Voor een audit maak je een afspraak met de contactpersoon en bezoekt het project. Je noteert in het daartoe bestemde ICT platform hoe het project invulling geeft aan de vijf pijlers uit de gedragscode. In een rapportage met foto’s geef je jouw bevindingen, jouw score (alleen bij audit) en tips ter verbetering of ter overweging mee aan het project.

Lijkt het je leuk om de bouw te stimuleren te verbeteren?

Herken je jezelf als iemand:

  • met een fascinatie voor bouw-, infra- en GWW-projecten (een technische opleiding is niet per se nodig);
  • met communicatieve vaardigheden, kun je makkelijk praten met bouwvakkers, projectleiders en (omgevings-)managers;
  • met ervaring in het geven van feedback;
  • met aanpassingsvermogen, je kunt je verplaatsen in de omgeving;
  • met schrijfvaardigheden (duidelijke rapportages met fotomateriaal);
  • met een positieve instelling, je ziet altijd kansen om te verbeteren;
  • met een onafhankelijke positie (je bent zelf niet werkzaam of betrokken bij een bouwbedrijf);
  • die woonachtig is in of nabij de provincie Utrecht of regio Noord-Limburg.

dan maken we graag kennis met jou!

Wij bieden op basis van een overeenkomst van opdracht

Een aangeleverde planning waarbij de opdrachten zelfstandig uitgevoerd worden en inhoudelijk afwisselend zijn.

Wij plannen de te bezoeken projecten binnen 1 uur reistijd van jouw thuisbasis. Een auditbezoek duurt gemiddeld 2 uur, exclusief het schrijven van de rapportage. Een mysteriebezoek is een waarneming vanuit buiten de bouwhekken, eveneens voorzien van foto’s en een beknopte verslaglegging. Dit bezoek duurt gemiddeld een uur exclusief verslaglegging.

De standaardvergoeding voor het uitvoeren van een auditbezoek is € 305,- en een mysteriebezoek is € 100,-, beiden exclusief BTW, inclusief verslaglegging. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per gereden kilometer.

Wil je weten welke projecten op dit moment bij jou in de regio actief zijn? Kijk dan op www.verbeterdebouw.nl. Meer informatie over het proces en het doel van de auditbezoeken kun je teruglezen in het Handboek Bewuste Bouwers Gedragscode op www.bewustebouwers.nl.

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen via info@bewustebouwers.nl of 079-325 24 25. Jouw motivatie, inclusief CV, kun je richten aan hetzelfde adres o.v.v. Kathy Westendorp.