Bewuste Bouwers, beste buren!

Tweemaal per dag komt koffiekar langs bij bouwplaats medewerkers van project Logistiekcentrum 5L

Het nieuw te bouwen Logistiekcentrum 5L, welke BMV realiseert in opdracht van ASML Netherlands B.V., is gesitueerd op het bouwterrein aan de westzijde van de huidige ASML locatie in Veldhoven. ASML is een Nederlands hightechbedrijf en de belangrijkste leverancier van machines voor de halfgeleiderindustrie, in het bijzonder steppers en scanners, die worden gebruikt bij het maken van chips. In Veldhoven vindt zowel research & development als assemblage in cleanrooms plaats.

Het logistiekcentrum 5L (industrie 48.728 m² en kantoor/ bijeenkomst 4.122 m²) zal naast de nieuwe parkeergarage P3 (15 bouwlagen met circa 3000 auto’s parkeerplaatsen) gebouwd worden. Aansluitend wordt boven op dit imposante project 5L nog het project 6 KLM (kantoor 25.510 m², plaza en vergadercentrum 2.332 m² en boulevard, atria en entreegebied 2.505 m²) gerealiseerd. Het bouwteam streeft ernaar om voor beide projecten certificaat BREEAM-NL Excellent te behalen (6KLM nog extra Well Gold certificering).

Op de bouwplaats wordt de gedragscode van Bewuste Bouwers gehanteerd, waarmee ze werken op een veilige, duurzame en omgevingsbewuste werkwijze. Tijdens de audit is het project getoetst op de vijf pijlers. Auditor Jenny Smets beloonde het project met een 9,0, mede vanwege een Best Practice en drie Goede Voorbeelden.

De hoge auditscore en de Best Practice waren voor Bewuste Bouwers een goede reden om het project te bezoeken en het projectteam te feliciteren met taart. Jenny Smets (auditor en mysteriebezoeker), Annemarie Verschoor (Marketing- & Communicatiemanager) en Marco Waarts (coördinerend auditor) werden hartelijk ontvangen door Robert Martens (BREEAM coördinator) BMV, Anne van Soest (Hogere Veiligheidskundige BMV), Noud te Riele (projectmanager BMV), Linda van Helvoort (Expert BREEAM Deerns) en Peter Heesen (namens ASML). Na een korte presentatie van de te bouwen projecten en uitleg over de veiligheidsmaatregelen volgde een rondleiding op het project. Vol trots vertelt Anne van Soest over de diverse genomen maatregelen.

“Veiligheid op de eerste plaats”

Dat Anne van Soest gepassioneerd zijn vak uitoefent merk je aan alles. Hij is samen met zijn team  verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond de bouwplaats. “Momenteel lopen hier zo’n 200 man rond en die moeten allemaal aan het einde van de dag gewoon weer naar huis kunnen. Bijna 20% van incidenten op een bouwplaats wordt veroorzaakt door taalverschillen. Communiceren is zo belangrijk en het belang van taal op de werkvloer is wel duidelijk.” Anne spreekt zelf meerdere talen en heeft een taalwaaier gemaakt met de meest van belang zijnde vragen op de bouw. Iedere medewerker heeft een landensticker op de helm, waarmee wordt aangegeven wat zijn/haar moedertaal is. Dit kan aangevuld worden met landenstickers van overige talen die de medewerker goed beheerst. Op het terrein is een de verplichte looproutes aangeduid met bebording. Deze maatregelen zijn aangemerkt als Goed Voorbeelden.

De koffiekar

Al eerder spraken we over een imposant bouwwerk. En bij zo’n bouwwerk hoort ook een grote en uitgestrekte bouwplaats. Om de bouwplaats medewerkers te faciliteren wordt tweemaal per dag een extra koffiemoment verzorgd. Middels een mobiele koffiekar worden zij op de werkplek voorzien van koffie en thee. Zo af en toe wordt soep geserveerd. Harold is een graag geziene gast.

De mobiele koffiekar wordt gezien als een Best Practice; enerzijds omdat we dit nog niet eerder hebben gezien, anderzijds omdat het raakvlakken heeft met diverse aspecten van de vijf pijlers van de gedragscode.

Trots op de auditscore

Alle betrokken partijen zijn zeer tevreden over de auditscore en het verloop van de voortgang van het project. De extra bijkomende moeilijkheidsgraad van het project is dat er drie aangrenzende nieuwbouw projecten zijn. Deze gebruiken dezelfde logistieke aanvoerroutes. Bij de nieuwbouw van de parkeergarage P3 wordt voor de noodzakelijke periode gebruik gemaakt van het bouwterrein 5L voor de aan-/ afvoer materieel en materialen/ bouwkranen/ betonpompen.

“Verder heeft BMV  te maken met een grote groep van buitenlandse medewerkers, die met de plaatselijke bouwplaats-regels voor deze projecten ingelicht/opgeleid dienen te worden. Dit doen we door toolboxen, informatieboekjes en cursussen in meerdere talen te geven. Op de bouwlocatie worden cursussen gegeven zoals ‘Veilig gebruik cirkelzaag’ en ‘Hoogwerkers’. De verhuurder Riwal verzorgd hierbij met haar opleidingsbus 3D-simulaties van verschillende type hoogwerkers”, vertelt Robert Martens. Voor hem ligt de uitdaging bij het bijkomende project 6KLM, dat bovenop het Logistiekcentrum 5L zal worden gebouwd. “Het streven is natuurlijk om een vergelijkbare of verbeterde score te behalen.”