Bewuste Bouwers, beste buren!

Verbeterdebouw

Feedback via het transparante en laagdrempelige instrument verbeterdebouw.nl is een continu proces. Bewoners of voorbijgangers kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week een vraag of opmerking doorgeven via de site. De meldingen op de website verbeterdebouw.nl én de reactie van het bouwbedrijf op de melding zijn voor iedereen zichtbaar. Twee keer per jaar analyseren we de meldingen die via verbeterdebouw.nl binnen zijn gekomen. De resultaten van de analyse delen we met de aangesloten bouwplaatsen.

VerbeterDeBouw App
Stichting Bewuste Bouwers heeft de VerbeterDeBouw App gelanceerd. Een handige applicatie die het nóg eenvoudiger maakt ergens melding van te maken, opbouwende kritiek of een compliment te geven aan een bouwplaats. Zowel door de omgeving als door de vakmensen op het project zelf. En de aannemer kan direct feedback geven aan de melder – zo eenvoudig kan communicatie zijn.

Functioneel in gebruik
Op www.verbeterdebouw.nl kon iedereen al verbeterpunten of ideeën die betrekking hebben op een bouwplaats kenbaar maken via een interactieve landkaart. Overigens alleen bij bouwplaatsen die aangesloten zijn bij Bewuste Bouwers. De aannemer krijgt dan de mogelijkheid rechtstreeks te reageren. Dit principe is onveranderd gebleven bij de nieuwe app, hoewel deze laatste in gebruik functioneler is, onder andere omdat foto’s kunnen worden toegevoegd in een handomdraai. De app is verkrijgbaar voor zowel Adroid als iOS smartphones.

Veel gestelde vragen
Een nieuwe melding plaatsen – veel gestelde vragen
Een melding afhandelen – veel gestelde vragen

Educatief programma