Bewuste Bouwers, beste buren!

Blog: Supply Chain Management; de uitdaging voor bouwlogistiek

Cor Luijten

Geschreven door: Cor Luijten (Adviseur gemeente Rotterdam)

Bouwlogistiek is de afgelopen tijd een niet meer weg te denken begrip in de bouw. Tot 2010 stond bouwlogistiek synoniem voor verkeersmanagement en bereikbaarheid in termen van aanrijtijden, omleidingsroutes, overbelading en dergelijke. Vanaf 2010 staat bouwlogistiek in het teken van zero-emissie voor meer schone lucht. In diverse steden kwamen milieuzones, fabrikanten ontwikkelden filters, groene brandstoffen en zero-emissie transportmiddelen en bouwmaterieel. Ook ontstonden er diverse type Bouwhubs.

Blijvend verbeteren aan bouwlogistiek draagt bij aan de gedragscode van Bewuste Bouwers. Een efficiënte, slimme & schone bouwlogistiek draagt positief bij aan de pijlers van Bewuste Bouwers: Omgeving, Veilig, Vakmensen, Milieu en Verzorgd. Het auditen van de bouwplaats, inclusief de project specifieke bouwlogistieke behoeftes en beloftes aan de hand van bewijs is van belang. Bewuste Bouwers heeft de bouwlogistiek opgenomen in hun norm- en werkkaarten.

Green Deal Bouwlogistiek

In de in 2017 ondertekende Green Deal BouwLogistiek was ook de bouweconomie een ambitie. De ambitie was om in 2020 de bouwlogistiek 20% slimmer, 20% efficiënter en 20% duurzamer te krijgen (zie figuur). De koplopers hebben dit gerealiseerd.

Green Deal Bouwlogistiek

De belangrijkste uitdaging bij de diverse bouwlogistieke oplossingen was en is een ketenbrede samenwerking (supply chain management), waarin alle schakels in de keten aan dezelfde tafel zitten om onderstaande uit te voeren:

  • De bouwlogistiek in het bouwproject vorm te geven;
  • Project overstijgende bouwlogistieke oplossingen te realiseren.

Nieuwe kansen voor bouwlogistiek anno 2021

  • Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat 20 -40% materiaal-efficiency is te bereiken door slimme logistiek in de bouwketen. Door supply chain management kan een verdere lean-optimalisatie plaatsvinden in de inkoop en materiaalvoorraden. Door de huidige schaarste aan grondstoffen en bouwmaterialen en de prijsstijgingen is dit een kans voor de bouwketen om hiermee aan de slag te gaan.
  • Stikstof is de parameter voor het kunnen uitvoeren van bouwprojecten. Door bouwlogistiek en supply chain management kan mede invulling worden gegeven aan dit vraagstuk. Gebruik minder fossiele brandstoffen door efficiency en emissiereducties, gericht op stikstof en schone luchtkwaliteit. Wanneer dit in combinatie met nieuwe technieken (zero-emissie) plaatsvindt ontstaat er een beter terugverdienmodel.
  • Verdere digitalisering (BIM) in de supply chain zorgt voor een verdere verbetering en optimalisatie in de bouwlogistiek.

Algemeen bouwfoto