Bewuste Bouwers, beste buren!

Suggesties gevraagd voor herijking gedragscode

Gedragscode en normkaarten Bewuste Bouwers

Elke twee jaar wordt de gedragscode van stichting Bewuste Bouwers herijkt. Dit gebeurt op basis van relevantie, actualiteit en voortschrijdend inzicht. Dat kunnen we niet alleen. Momenteel zijn wij aan het inventariseren, in samenwerking met onze auditors, projectleiders en de opdrachtgevers die gebruik maken van het instrument, welke aanpassingen noodzakelijk zijn of extra aandacht behoeven. Ook jouw hulp kunnen we goed gebruiken!

De gedragscode

Bewuste Bouwers hanteert vijf pijlers, te weten Omgeving, Veilig, Milieu, Vakmensen en Verzorging van de bouwplaats. Hieraan zijn norm- en werkkaarten gekoppeld. Elke bouwer die zijn project aanmeldt bij Bewuste Bouwers conformeert zich aan de gedragscode en wordt daarop beoordeeld middels audits en mysteriebezoeken. De laatste versie van de gedragscode vind je hier.

Help je mee?

Wij willen je vragen ons te helpen de kwaliteit van de audits te verbeteren, door deel te nemen aan de inventarisatie. Geef je suggesties voor aanpassingen of thema’s die we mogelijk over het hoofd zien. Om een goed inzicht te verkrijgen vragen wij je maximaal 3 suggesties te geven, te verdelen over de vijf pijlers.

Alle suggesties werken we met een aantal werkgroepen verder uit, om vervolgens te komen tot een geactualiseerde versie van de gedragscode. De nieuwe versie presenteren wij per 1 mei 2021. De ingangsdatum wordt 1 september 2021.

De reactietermijn is inmiddels verstreken; je kunt niet meer via de website reageren. 
Wil je toch nog graag iets kwijt? Mail dan naar info@bewustebouwers.nl.