Bewuste Bouwers, beste buren!

Publieksprijs 2021

Publieksprijs 2021

Wat vind jij de meest inspirerende Best Practice? In 2021 zijn maar liefst 10 Best Practices gekenmerkt en iedereen kon stemmen op hun favoriet! Dit kon tot tot en met 16 januari 2022. Maandag 24 januari 2022 maken we de winnaar van de Best Practice Publieksprijs bekend!

Project: Wonderwoods

Wayfinding

De wayfinding, in de vorm van duidelijke bebording, belijning op de weg, pictogrammen, routebeschrijvingen en aanvullende informatie, zorgt dat het bouwverkeer precies weet welke toegangspoort en (toegekende) losplaats gebruikt moet worden. 

Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f.
Project: 14 won. Groenrijck, Haaksbergen

Looproosters

Het looprooster kan in- en uitgeschoven worden en op de drempel van de opening tussen de steiger en de woning worden gelegd. Het is geïntegreerd in het steigerwerk, waarmee medewerkers goed en veilig de woning of de steiger kunnen betreden. Daarnaast voorkomt het val- en struikelgevaar op plaatsen waar regelmatig incidenten plaatsvinden.

Goossen Te Pas Bouw B.V.
Project: Maaiveld inrichting en kadeconstructies Houthaven

Wattsun: elektrisch werken zonder het gebruik van een aggregaat

KWS Infra Amsterdam zet op locatie een multi-inzetbaar stroompunten in, de Wattsun en Instagrid, om ongestoord en emissieloos de werkzaamheden uit te voeren.

KWS Infra Amsterdam
Project: Wonderwoods

Torenkranen op een portaal voor een continue doorstroom

Om de ruimte op de bouwplaats zo optimaal mogelijk te benutten is ervoor gekozen om de torenkranen op een portaal te zetten. Dit zorgt ervoor dat er een continue stroom van vrachtwagens mogelijk is. Zo voorkomen we opstoppingen buiten de bouwplaats.

Bouwcombinatie Wonderwoods v.o.f.
Project: Lidl DC Almere

Voordenken in een vroeg stadium

Over de inrichting van de bouwplaats is van te voren goed nagedacht. Het bouwterrein is voorzien van halfverharding, straatverlichting en een drainagesysteem dat ervoor zorgt dat het teveel aan regenwater wordt afgevoerd en de grondwaterstand op peil blijft.

Bouwbedrijf Vrolijk B.V.
Project: ASML gebouw 3

De hijsbok

De hijsbok is een hulpmiddel om de gevelelementen veilig, maar vooral ook onbeschadigd, uit de verpakking te hijsen. Door de hijsbok draai je het element niet aan de onderzijde op de werkvloer, waardoor je beschadigingen voorkomt. De ontwikkeling van deze specifieke hijsbok is tweeledig; het vergemakkelijkt het hijsen van gevelelementen én zorgt ervoor dat de monteurs het proces veilig en gecontroleerd kunnen begeleiden.

Stam + De Koning Bouw B.V.
Project: Rembrandtpark

Passief Exo-skelet

Een passief Exo-skelet is beschikbaar om medewerkers fysiek te ontlasten. Het geeft fysieke steun, verlaagt werkbelasting en vermindert vermoeidheid bij een deel van de activiteiten. 

Dura Vermeer Onderhoud/Renovatie Midden West
Project: The Joan I + II

WAVE opstartsessie

Het doel van de ‘WAVE opstartsessie’ is om met het projectteam The Joan I, de afgevaardigden van partners en de onderaannemers keuzes te maken hoe vorm en inhoud te geven aan het veiligheidsbewustzijn van alle bouwplaatsmedewerkers en de veiligheid tijdens de bouw. Hieruit volgt een Commitment- en Actieplan. Iedereen die aanwezig is en de afspraken onderschrijft, ondertekent de, voor het project gemaakte, WAVE-doelstelling.

Visser & Smit Bouw B.V.
Project: Nieuwbouw kantoren 6KLM

Onderzoek naar near-misses met high potential

Binnen dit project worden near-misses – die een high potential zijn – altijd onderzocht. Hiervan wordt een rapportage gemaakt en doorgesproken met alle uitvoerders, zodat zij hiervan op de hoogte zijn. 

BMV
Project: Eenhoornterrein

Milieuvriendelijke vloeibare beschermfolie

In plaats van vloerbedekking of trappen afdekken met hout/MDF zijn bij dit project alle trappen beschermd met een milieuvriendelijke, vloeibare beschermfolie. 

ERA Contour