Bewuste Bouwers, beste buren!

Per 1 mei aangepaste gedragscode met meertalige normkaarten

Bouwvakkers aan het werk in Zevenbergen

Begin 2021 zijn we gestart met de herijking van de gedragscode. Inmiddels hebben de herijksessies plaatsgevonden. Naast een algemene werkgroep, zijn vijf werkgroepen (bestaande uit belanghebbenden uit de sector) aan de slag gegaan, elk met één van de vijf pijlers. De gedragscode is tegen het licht gehouden en met elkaar zijn de nieuwe normen getoetst.

Alle input is verwerkt en hiermee is de herijking voltooid. De aangepaste gedragscode en nieuwe norm- en werkkaarten worden binnenkort uitgegeven. De normkaarten verschijnen net als andere jaren in het Nederlands, Engels en Duits. Daarnaast publiceren we de normkaarten op veler verzoek nu ook in het Pools. Hiermee voldoen wij aan de wens die is ontstaan bij onze deelnemers. De werkkaarten worden uitgegeven in het Nederlands.

De aangepaste versie van de gedragscode presenteren wij per 1 mei 2021, voorzien van een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen t.o.v. de vorige versie. De ingangsdatum van de gedragscode is 1 september 2021.

Heb je hier een vraag over? Laat het ons weten via info@bewustebouwers.nl of bel 079 325 24 25.