Bewuste Bouwers, beste buren!

Missie en visie

Stichting Bewuste Bouwers is aanjager: zij wil de bouwwereld een impuls geven. Haar drijfveer is om professionaliteit zichtbaar te maken en om de uitwisseling van de rijkdom aan ideeën en ervaringen die bij bouwbedrijven bestaat te stimuleren. Het effect: een imago dat zich continu blijft verbeteren.

Beter imago voor de bouw

Wij geloven dat een beter imago begint bij de bouwplaats. Bij het bouwhek houdt de wereld niet op, maar begint hij juist. Wij zijn ervan overtuigd dat het publiek maatschappelijke bijdrage van een bouwbedrijf herkent als deze netjes werkt, rekening houdt met de omgeving, actief communiceert met betrokkenen en zorg voor het milieu en medewerkers heeft. Bewuste Bouwers formuleert daarom heldere uitgangspunten op deze gebieden, stimuleert deze actief in de bouwsector en zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring.

Minder hinder

Hinder voor de omgeving is bij bouwprojecten niet altijd uit te sluiten. De manier waarop een bouwer te werk gaat – en de hinder beperkt – bepaalt dan ook de acceptatie in de omgeving en daarmee ook het imago van de bouwsector als geheel. Veel bouwbedrijven zetten de laatste jaren hoog in op goed omgevingsmanagement, vanuit de overtuiging dat deze manier van werken ook bijdraagt aan een beter rendement. Het is immers niet voor niets dat steeds meer opdrachtgevers hoge eisen stellen op dit gebied en goed omgevingsmanagement soms zelfs expliciet belonen.