Bewuste Bouwers, beste buren!

Documenten

Download hier de Bewuste Bouwers documenten.

Normkaart Corona

Het huidige Coronatijdperk vraagt om aanpassingen en aanscherpingen. Daarom hebben we een passende normkaart ontwikkeld voor bouwplaatsen.

Gedragscode versie 4

Om in te spelen op recente ontwikkelingen is de gedragscode geactualiseerd. Gedragscode versie 4 treedt per 1 september 2019 in werking.
Ieder project dat na 31 augustus 2019 is aangemeld zal volgens de nieuwe gedragscode worden beoordeeld. Is het project voor 1 september 2019 aangemeld, dan wordt gedragscode versie 3 nog gehanteerd. 

Gedragscode versie 3

Jaarmagazine

Veel gestelde vragen

Overig