Bewuste Bouwers, beste buren!

Over ons

Stichting Bewuste Bouwers draagt bij aan de professionalisering van de bouwbranche op het raakvlak van de bouwplaats en haar omgeving. Het beoogde effect is imagoverbetering van de bouwsector. Het instrument dat we gebruiken is de Bewuste Bouwers gedragscode. Opbrengsten besteden we aan activiteiten die het imago van de bouw verbeteren.

Geschiedenis

Als stichting zijn we onafhankelijk en hebben we geen winstoogmerk. Op initiatief van BAM, Ballast Nedam, Strukton en VolkerWessels is de stichting in 2010 opgericht naar Brits voorbeeld, de Considerate Constructors Scheme, die daar sinds 1997 bestaat. Het spreekt voor zich dat de stichting geheel onafhankelijk van de initiatiefnemers functioneert.

Bestuur en team

Het bestuur van de stichting Bewuste Bouwers bestaat uit vertegenwoordigers van de bouwsector en vertegenwoordigers van grote opdrachtgevers in de bouw. Om de onafhankelijkheid te waarborgen maken werknemers van bouwbedrijven geen deel uit van het stichtingsbestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur.