Bewuste Bouwers, beste buren!

Opdrachtgevers aan het woord

Steeds meer opdrachtgevers vragen naar de Bewuste Bouwers gedragscode, maar waarom vinden zij dat belangrijk? Martine Sonneveld en Micha Reusen vertellen:

“Een platform als Bewuste Bouwers is een enorme kans om, naast blijvende aandacht voor optimale kwaliteit, andere grote aspecten te adresseren.”

Martine Sonneveld
Manager Strategieteam bij Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam 
Lid Raad van Advies, Bewuste Bouwers

“Voor opdrachtgevers is kwaliteit in de ruimtelijke omgeving heel belangrijk; een visitekaartje. Zowel de bouwer als de opdrachtgever hebben hier echt een gezamenlijk groot belang. Een platform als Bewuste Bouwers is ook een enorme kans om, naast blijvende aandacht voor optimale kwaliteit, andere grote aspecten te adresseren, zoals: Hoe gaan we als opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken? En hoe leggen we de verbinding met de duurzaamheidsdoelstellingen in de bouw? Voor opdrachtgevers mijn oproep om ook op deze onderwerpen nog meer te gaan samenwerken en daarin samen met de bouwers heldere lijnen in te creëren!”

“De gedragscode biedt concrete handvatten voor bewust werken. Ik ben ervan overtuigd dat dit resulteert in betere arbeidsomstandigheden en meer begrip bij omwonenden.”

Micha Reusen
Head of Sustainability & Innovation bij Bouwinvest
Lid Raad van Advies, Bewuste Bouwers

“Werken in de bouw is en blijft risicovol. Onze klanten, pensioenfondsen, vinden veilige werkomstandigheden onverminderd belangrijk. Uitgangspunt is dat de bouwplaatsen waar Bouwinvest bij betrokken is te allen tijde veilig zijn en voldoen aan de minimale wettelijke vereisten. De Bewuste Bouwers gedragscode biedt, bovenop alle wettelijke vereisten, concrete handvatten voor bewust werken met oog voor de omgeving, het milieu, veiligheid en minder overlast. Ik ben ervan overtuigd dat dit resulteert in betere arbeidsomstandigheden, meer begrip bij omwonenden en uiteindelijk kwalitatief betere gebouwen. Zo creëren we financiële en maatschappelijke waarde.”

Opdrachtgevers 

Opdrachtgevers kunnen het gebruik van de Bewuste Bouwers gedragscode op verschillende manieren stimuleren:

  • de gedragscode is een contract-eis
  • een stimuleringsregeling waarbij 50% van het deelnamebedrag verrekend mag worden
  • een stimuleringsregeling waarin een kortingspercentage is opgenomen aan de hand van de behaalde resultaten (hoger scoren = hogere korting)
  • onderdeel van de groslijstsystematiek.

Onder andere deze opdrachtgevers stimuleren of vereisen Bewuste Bouwers: Bouwinvest, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Vlaardingen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Lidl, ProRail, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en TU Delft.

Dit artikel is ook gepubliceerd in het Magazine Beste Buren, editie 2021. Klik hier om het magazine te lezen. 

Meer over opdrachtgevers? Lees hier hoe je als opdrachtgever het gebruik van de gedragscode kunt stimuleren en wie jou al voor zijn gegaan.