Bewuste Bouwers, beste buren!

Onze blik op de sector: “De bouw is een betere buur geworden”

Blik op de sector interview met Anneke en Marco

We hoeven niemand te vertellen dat 2020 een bijzonder en veelbewogen jaar was. Toen het coronavirus ons land wist binnen te sluipen, stond alles op zijn kop. Iedere sector werd hard getroffen, maar hoe is het de bouwsector vergaan? Het coronavirus is onlosmakelijk verbonden met afgelopen jaar, maar welke veranderingen zien we nog meer? Hoe kijken wij terug op 2020? We spreken met twee leden van het kernteam: Anneke Witte (directeur) en Marco Waarts (coördinerend auditor).

Anneke Witte en Marco Waarts

Wat komt als eerste in jullie op als je terugdenkt aan afgelopen jaar?

Anneke: “Het eerste wat in mij opkomt, is de ongelooflijke flexibiliteit van alle bouwers nadat we geconfronteerd zijn met het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Hoe knap is het dat iedereen kon doorbouwen en bouwbedrijven door konden gaan met het verwezenlijken van hun ambities?”

Marco: “Bij mij schiet direct te binnen dat de benchmark, op basis van de audits die zijn uitgevoerd, hoger is dan vorig jaar. Waar deze maatstaf vorig jaar een 6,9 betrof, is dat nu een 7,3. Er wordt serieuzer invulling gegeven aan de pijlers van de gedragscode, waaronder Omgeving. De communicatie met de omgeving is zeker verbeterd. Men is zich nog meer bewust dat communicatie belangrijk is.

Anneke: “De stijging van de benchmark is al een prestatie op zich, maar in deze tijd extra bijzonder. Het was moeilijker om bouwwerkzaamheden uit te voeren en toch is bewuster omgegaan met risico’s op de bouwplaats en in de omgeving. De bouw is een betere buur geworden. Het besef is gegroeid dat informatie verstrekken aan omwonenden helpt om klachten te verminderen. Misschien juist wel door corona. Corona heeft dan misschien een negatieve stempel gedrukt op 2020, maar veel bouwbedrijven hebben goede maatregelen getroffen en zijn keihard doorgegaan. Ik durf dan ook te stellen dat het coronavirus een positieve invloed heeft op het merk Bewuste Bouwers.”

Er gebeurt veel in de sector. Wat als we het nu niet over corona hebben, wat hebben jullie dan nog meer gesignaleerd?

Anneke: “We zien een enorme toename aan arbeidsmigranten. Dit betekent dat je extra handen hebt om al het werk te verzetten, maar ook dat je extra risico’s loopt in verband met taal- en cultuurbarrières. Dit is dan ook een aandachtspunt in onze gedragscode. Een heel andere trend die we hebben gezien, is dat opdrachtgevers zich meer bewust zijn geworden van het feit dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. Dit zien we terug in aanbestedingen waarin Bewuste Bouwers wordt meegenomen. Een heel mooie ontwikkeling, waar ik echt trots op ben. Wat ook opvallend is, is de toename van binnenstedelijke hoogbouw. Logistiek komen we voor steeds grotere uitdagingen te staan.”

Marco: “Ja, daarmee zie je ook dat steeds meer aandacht komt voor hóe je bouwt, in plaats van alleen wát je bouwt. Kijk bijvoorbeeld naar bouwen op het water, zoals onze projectdeelnemer Aanneemcombinatie FOR Building die Floating Office Rotterdam bouwt. En kijk maar naar de Houthavens in Amsterdam; er worden hele eilanden aangelegd. Overigens is ook steeds meer aandacht voor het milieu. Zo zagen we onlangs bij het project Zeeheldenbuurt, van Jos Scholman Infra B.V., dat zij de eerste bi-fuel-waterstoftractor ter wereld hebben, die op een mengsel van waterstof en diesel draait. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het ook kan.”

Een lijst aan mooie ontwikkelingen, maar waar vrolijken jullie nu echt van op?

Marco: “Dat is eigenlijk lastig te zeggen. Het gaat er voor mij niet zozeer om wat er wordt gebouwd, maar veel meer om de beleving in de keet. Hoe de bouwplaats medewerkers met het project bezig zijn. Met veel meer aandacht voor de omgeving, veiligheid, vakmensen, milieu en de verzorgdheid.”

Anneke: “Het leukste vind ik dat bouwvakkers zich echt meer bewust zijn van de impact van hun werkzaamheden. Ze passen hun gedrag aan en krijgen meer waardering van opdrachtgevers en de omgeving. Daardoor wordt de sector in staat gesteld om door te bouwen. En wat je terugleest in de YOU, ME, (VIR)US-portrettenreeks: er wordt steeds meer samengewerkt door de hele keten heen. Niet alles gebeurt meer op eilandjes. De bouw is echt in staat om te verbinden. En bouwbedrijven merken zelf ook dat dat wat oplevert.

Marco: “Kijk ook maar naar de Best Practices. Er is altijd wel weer wat nieuws, hoe klein of eenvoudig het misschien ook is. Best Practices worden ook gedeeld en opgepakt. Het delen van kennis, in deze toch wel kleine bouwwereld, begint nu echt zichtbaar te worden.

Anneke: “Zo ook de Goede Voorbeelden. Er blijven nieuwe bijkomen. Op dit moment zijn we de 140 gepasseerd. Zoveel Goede Voorbeelden in één jaar tijd. Dat is niet niks! Wat we ook terug zien, is dat onze deelnemers het plezier ervan inzien Bewuste Bouwer te zijn. Social media levert hierin een enorme bijdrage, maar ook het feit dat ze aanbestedingen winnen.

Marco: “Er heerst ook een gezonde competitie wie het beste scoort. Het gaat dan niet meer om wie het meeste verdient, maar wie het beste presteert. Spannend welk project het Best Presterende Project van 2020 is.”

Een terugblik is ook nodig om verder te kunnen kijken. Als we elkaar volgend jaar weer spreken, wat hoop je dan te kunnen zeggen in jouw terugblik op 2021?

Anneke: “Ik heb wel een wensenlijstje: van een betere aansluiting tussen bedrijfsvoering en uitvoering, tot zichtbare waardering van opdrachtgevers voor partijen die zich aan de gedragscode conformeren. Ook zou ik het mooi vinden als de bouwsector meer waardering van het publiek krijgt. En in het verlengde daarvan: dat meer complimenten dan klachten op Verbeterdebouw.nl worden gemeld. Maar ook: een nog betere risicobeheersing op de projecten én nog minder CO2-uitstoot. Ik hoop ook dat meer vakmensen actief zijn in de bouwsector.”

Marco: “Ik vraag me af: vinden jongeren de bouw wel aantrekkelijk om in te werken? En sluiten de opleidingen nog wel aan? Ik kan me voorstellen dat de vroege ochtenden en het werken in weer en wind minder aanspreekt, terwijl er juist heel veel mogelijkheden zijn in de fantastische bouw- en infrasector.

Anneke: “We hebben meer Best Practices nodig, en meer deelnemers! We hebben nu zo’n 450 actieve bouwplaatsen. Op naar de 500! En wat zou het heerlijk zijn, als we weer een Bewuste Bouwers-award kunnen uitreiken mét publiek…”

Dit interview is verschenen in het Beste Buren magazine – Editie 2021 | Terugblik 2020. Het hele magazine is hier terug te lezen.