Bewuste Bouwers, beste buren!

Nieuwe datum Omgevingswet en Wkb: 1 juli 2022

Algemene bouwfoto

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. De belangrijkste reden is dat het onderliggende ict-systeem nog onvoldoende op orde is.

Wet kwaliteitsborging

Omdat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) nauw is verweven met de Omgevingswet zal ook de Wkb later ingaan. De inhoud van de Wkb wordt niet aangepast.

Voor meer informatie – klik hier.