Bewuste Bouwers, beste buren!

Nieuwe Bewuste Bouwplaatsen (42)

In deze rubriek maak je kennis met nieuwe projecten die onlangs zijn aangemeld bij Bewuste Bouwers. Bedrijfs- en projectdeelnemers, infra of juist woning- en utiliteitsbouw: wij laten graag zien wat er gebouwd wordt en op welke bouwplaatsen de gedragscode wordt toegepast. Wij wensen alle deelnemers succes met de bouw!

Renovatie-projecten

GO 16 PET Heuvelbrink Breda

Door: BAM Wonen Bouwen Op Maat, vestiging Eindhoven (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Stichting WonenBreburg
Locatie: Breda

Dit project betreft de renovatie van 16 appartementen aan de Heuvelbrink te Breda.

GO 16 PET Heuvelbrink Breda

Beursgallery

Door: Visser & Smit Bouw (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: AG Beursplein Rotterdam Coöperatieve U.A.
Locatie: Rotterdam

Beursgallery betreft de transformatie van het voormalige V&D warenhuis (later Hudson’s Bay) naar een ‘Beursgallery’ met kantoren, retail, horeca, fietsenstalling, parkeerdak en dakpaviljoen. Gestreefd wordt naar het behalen van BREEAM-certificering (2 credits).

Beursgallery

GO 72 GGH won Vergroening Eikske

Door: BAM Wonen Bouwen Op Maat, vestiging Eindhoven (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Woningstichting HEEMwonen
Locatie: Landgraaf

Dit project betreft het groot onderhoud en verduurzaming van 72 grond gebonden woningen.

50 woningen Sprang Capelle

Door: Hazenberg Bouw B.V. (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Stichting Casade
Locatie: Sprang Capelle

De renovatie van 50 woningen in bewoonde staat en toekomstbestendig maken.

Woningbouw-projecten

10 LLB woningen

Door: Koopmans Bouw (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Koopmans Projecten b.v.
Locatie: Groenlo

Dit project betreft de bouw van 10 LLB woningen grond gebonden.

10 LLB woningen

7+9 NOM Woningen Goeree-Overflakke Achthuizen

Door: Kroon & de Koning (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: FidesWonen
Locatie: Achthuizen

Dit project betreft het vervaardigen van 9 NOM woningen.

7+9 NOM Woningen Goeree-Overflakke Achthuizen

7+9 NOM woningen Goeree-Overflakke Sommelsdijk

Door: Kroon & de Koning (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: FidesWonen
Locatie: Sommelsdijk

Dit project betreft het bouwen van 7 NOM woningen.

7+9 NOM woningen Goeree-Overflakke Sommelsdijk

52 woningen Park Harga fase 5 Schiedam

Door: Kroon & de Koning (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: VolkerWessels Vastgoed
Locatie: Schiedam

Dit project betreft het vervaardigen van 52 grondgebonden woningen als onderdeel van Park Harga in fase 5.

52 woningen Park Harga fase 5 Schiedam

19 GGK Sterrendael

Door: BAM Wonen Bouwen Op Maat, vestiging Eindhoven (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: BAM Wonen Bouwen Op Maat, vestiging Eindhoven
Locatie: Echt

Dit project betreft de bouw van 19 GGK woningen , 9 vrijstaand, 4 twee-kappers en 6 levensloopbestendige woningen.

Toren Niko

Door: Stam + de Koning (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Spoorzone B.V.
Locatie: Eindhoven

Dit project betreft de bouw van 333 appartementen met daaronder een fietsenkelder.

Toren Niko

Utiliteitsbouw-projecten

Coop supermarkt Driegaarden

Door: Koopmans Bouw (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Lamers Beheer B.V.
Locatie: Huissen

Dit project betreft de casco bouw van supermarkt Coop te Huissen.

Coop supermarkt Driegaarden

VL-Post

Door: Strukton Worksphere (bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: ProRail B.V.
Locatie: Barendrecht

Dit project betreft de bouw van een nieuwe verkeersleidingspost in Barendrecht.

Nieuwbouw RBT IJsselwaarden te Velp

Door: Van Norel Bouwgroep (bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Nationale politie
Locatie: Velp

Het betreft de nieuwbouw van een politiebureau. Aan de achterzijde komt op de eerste verdieping een galerij, die als toegang tot appartementen kan dienen. Het nieuwe bureau krijgt zonnepanelen en wordt zo goed als klimaatneutraal.

De indeling van de gevel is geïnspireerd op de monumentale villa Sperata die ernaast staat. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de dakopbouw. Opvallend element in de gevel zijn vitrines waarin uniformen en andere voorwerpen uit het Velpse politiemuseum worden geëxposeerd. Dat museum zat tot voor kort in de kelder. Ook binnen komen vitrinekasten met oude wapens en andere voorwerpen.

Het nieuwe bureau krijgt drie van elkaar afgescheiden afdelingen. In het publieke deel komen een balie, kamers om aangifte te doen, een vergaderzaal en ook een woonkamer waar slachtoffers tot rust kunnen komen. In een uitbouw aan de rechter achterzijde (die het bureau een L-vorm geeft) komen kantoren. Links in het pand komt het meest beveiligde deel, met tijdelijke verblijfplaatsen voor arrestanten en verhoorkamers.

Nieuwbouw RBT IJsselwaarden te Velp

Nieuwbouw DC Panattoni Moerdijk

Door: GOLDBECK Nederland B.V. (bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Panattoni Dutch Development Coöperatie U.A.
Locatie: Moerdijk

Dit project betreft de nieuwbouw van DC Panattoni te Moerdijk, een warehouse van 22.000m2 met 1x een kantoor. Gestreefd wordt naar het behalen van BREEAM-certificering (1 credit).

Infra-projecten

Fietsverbinding en Watermaatregelen Heuvelland-Parkstad

Door: Den Ouden Aannemingsbedrijf (bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Gemeente Voerendaal
Locatie: Ubachsberg

Aanleg fietspaden en regenwaterbuffers tussen Wijlre-Ubachsberg-Heerlen
Wat is de aanleiding voor dit project?
De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen Heuvelland en Parkstad, door zowel auto-, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig. De vraag is hoe we deze wegen in de toekomst het beste kunnen inrichten. Belangrijk daarbij is om de verkeersveiligheid te verbeteren en daar waar mogelijk andere doelen te realiseren, zoals het beperken van wateroverlast en het realiseren van een aantrekkelijk fietsnetwerk. Vanuit die gedachte is dit project met meerdere partijen ontstaan, waaronder het Waterschap Limburg. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat de omgeving niet meerdere malen belast wordt met meerdere projecten in hetzelfde gebied.

Wie zijn betrokken bij dit project?
Het project wordt door de Gemeente Voerendaal, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, Waterschap Limburg in samenwerking opgezet en uitgevoerd.

Wat is het doel van het project?
Het doel is om een veilige fietsverbinding vanuit Parkstad naar het Heuvelland (en vice versa) voor woon-werk, school-thuis én toeristisch-recreatief fietsverkeer te realiseren.

Waar gaan de werkzaamheden plaatsvinden?
Het project betreft het tracé Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg (ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd) en het tracé Daelsweg. Samen vormen deze tracés een fietsverbinding tussen het Heuvelland en Parkstad. We houden u op de hoogte van de specifieke locaties van de werkzaamheden en wanneer we deze gaan uitvoeren. Wanneer vinden de eerste werkzaamheden plaats? Op dit moment ligt het accent op de grondverwerving, de technische uitwerking en het wijzigen van bestemmingsplannen. De verwachting is dat er in september 2021 gestart gaat worden met de eerste werkzaamheden.

Wat is er zo speciaal aan dit project?
Dit project is speciaal om meerdere redenen. Een veilige fietsverbinding bevordert naast dagelijks fietsverkeer, ook toerisme en recreatie binnen dit gebied. De provincie en ook gemeenten vinden het daarnaast belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Een veilige fietsverbinding zal mensen er eerder toe bewegen om de fiets als vervoersmiddel te pakken tussen het Heuvelland en Parkstad. Oorspronkelijk stond de aanleg van de waterbuffers niet op de planning bij het Waterschap, maar om het gebied niet twee keer te belasten heeft het Waterschap besloten aan te sluiten bij dit project. Met het programma Water in Balans wil het Waterschap problemen door wateroverlast, als gevolg van de klimaatverandering, aanpakken. Daarom gaat het waterschap regenwaterbuffers aanleggen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Door de samenwerking van de vijf partijen met stakeholders, elk met verschillende belangen, ontstaat er een sterke samenwerking waarin een belangrijke fietsverbinding afgeleverd wordt die voor iedereen een win-win situatie oplevert en breed gedragen wordt.

Fietsverbinding en Watermaatregelen Heuvelland-Parkstad

WP Emmen Pottendijk

Door: Van Hattum en Blankevoort B.V. (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Shell Global Solutions International BV
Locatie: Nieuw- Weerdinge

Dit project betreft de bouw van 14 windmolen fundaties met wegen en bekabeling.

Aanleg stamriool Oud Gastel

Door: Sinkegroep Infra B.V. (projectdeelnemer)
In opdracht van: Gemeentehuis Halderberge
Locatie: Oud-Gastel

Dit project betreft het vervangen van de riolering en bestrating.

Brug 2125

Door: Ballast Nedam Parking B.V. (onderdeel bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Gemeente Amsterdam
Locatie: Amsterdam

Ballast Nedam gaat in opdracht van de Gemeente Amsterdam een brug bouwen tussen het Strandeiland en Centrumeiland in de woonwijk IJburg.

Brug 2125

Herinrichting Hogenkampseweg

Door: Roelofs Groep B.V. (bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Gemeente Renkum
Locatie: Renkum

De Hogenkampseweg en diverse kruispunten worden dit najaar aangepakt. Snelheid remmende maatregelen en een verandering in de voorrangssituatie moeten de veiligheid vergroten. De gemeente Renkum heeft besloten de functie van de weg te veranderen en de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/h, de inrichting van de weg wordt hierop aangepast. Tot voorkort zette de gemeente Renkum meermaals verkeersregelaars in op het kruispunt met de Nieuwe Kleijenbergseweg en de Meester van Damweg, dit moet na de herinrichting verleden tijd zijn.

Herinrichting Hogenkampseweg

Sloop-project

Baroniehaven sloopwerk Euromaster/Verbeij

Door: BVR Groep B.V. (bedrijfsdeelnemer)
In opdracht van: Green Real estate
Locatie: Alphen a/d Rijn

Dit project betreft sanering (asbest), sloopwerk van 2 bedrijfspanden en aansluitend bouwrijp maken voor de nieuwbouw van 118 appartementen.

Wil jij ook een bouwplaats aanmelden? Klik dan hier.
Klik hier voor informatie over de gedragscode van Bewuste Bouwers.