Bewuste Bouwers, beste buren!

Nieuwe auditor & mysteriebezoeker: John van Brussel

Audit Bewuste Bouwers

Om onze doelstelling, 300 audits en 180 mysteries per jaar, te behalen en aan deze toetsmomenten te kunnen voldoen, komt John van Brussel het team van auditors/mysteriebezoekers versterken. Hij gaat overwegend projecten bezoeken in de regio Zuid-Holland-Zuid, Zeeland en West-Brabant. Een extra kracht voor deze regio in ontwikkeling.

Om John beter te leren kennen, hebben wij hem een aantal vragen voorgelegd.

Wie ben je?

“Mijn naam is John van Brussel en sinds januari 2020 ben ik als zelfstandig ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam A.O.B. (Advies. Ondersteuning. Begeleiding.). Vanuit deze hoedanigheid adviseer, ondersteun en begeleid ik technische bedrijven en startende ondernemers met als doelstelling bedrijfsprocessen te verbeteren en/of knelpunten binnen de verschillende processen op te lossen.

Vanaf 1995 tot 2006 ben ik als zelfstandig ondernemer werkzaam geweest en was ik eigenaar van een constructiebedrijf. Vanaf deze periode, waarin veel van mijn klanten bouwgerelateerde bedrijven waren, is mijn affiniteit met de bouw ontstaan. In die jaren kwam ik met grote regelmaat op bouwplaatsen en leverde en monteerde staalconstructies in de ruimste zin van het woord.

Het bijwonen van bouwvergaderingen en het met architecten en/of projectleiders zoeken naar technische oplossingen van bouwkundige vraagstukken vond ik altijd één van de leukste aspecten van mijn werk.

Naast opdrachtgevers uit de bouwwereld bestond mijn klantenbestand ook uit diverse opdrachtgevers uit de industrie en petrochemie.

Opvallend was en is het cultuurverschil tussen de bouwwereld en de industrie. Waar in de industrie vaak meer gestructureerd gewerkt wordt binnen gekaderde procedures en duidelijke beleidsvoering, was en is dat in de bouw veelal minder aanwezig.”

Vanaf 2006 t/m 2019 ben ik werkzaam geweest bij een investeringsmaatschappij, waarbij diverse technische bedrijven waren ondergebracht. Mijn werkgever hield zich voornamelijk bezig met het inlijven van technische bedrijven welke in ‘zwaar weer’ verkeerden. Mijn werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het voeren van de directie over diverse technische bedrijven die ondergebracht waren binnen de investeringsmaatschappij. De nadruk van de werkzaamheden lag op het reorganiseren met als doel hier weer gezonde bedrijven van te maken. Het oplossen van veelal interne problemen, maar ook problemen met instanties, leveranciers en opdrachtgevers heb ik al die jaren met veel plezier gedaan.”

Is er wezenlijk verschil tussen industrie en bouw?

“Uniformiteit op gebied van veiligheid, milieu, omgangsvormen en omgevingsbewustzijn is binnen de bouwsector mijns inziens minder makkelijk te realiseren dan binnen de industrie. Bouwprojecten zorgen in veel gevallen voor een enorme inbreuk op de omgeving en omwonenden, waarbij enige vorm van overlast niet altijd is te voorkomen. Elke bouwplaats kent hierin zijn eigen problematiek. Hierdoor zullen er altijd (nieuwe) uitdagingen blijven ontstaan voor betrokken partijen.  

Elk bouwbedrijf voert zijn eigen bedrijfsbeleid op gebied van onderaanneming en projectprocedures. En iedere bouwlocatie en bouwvorm vereist een expliciete aanpak.

Omdat bij een bouwproject veelal meerdere partijen van buitenaf betrokken zijn (onderaannemers, ingeleende anderstalige en ZZP-ers) en de impact op de omgeving vaak erg groot is, is een goede communicatie en begrip voor elkaars belangen tijdens de bouw uitermate belangrijk. De complexiteit van het veelal uit het niets creëren van een gebouw, een woonwijk of welk bouwwerk dan ook, het werken met veelal strakke tijdlijnen en de vaak verschillende partijen welke betrokken zijn bij de realisatie van een bouwproject, zorgen vaak voor veel hectiek en hebben de bouw het imago gegeven zoals wij dat allen kennen.”

Waarom Bewuste Bouwers?

“Ondertussen zijn wij ons allemaal bewust van de heersende milieuproblematiek en met de vele uitdagingen die dit met zich meebrengt en nog gaat brengen. Ik denk dat de Bewuste Bouwers-gedragscode en het meehelpen aan imagoverbetering van de bouwsector hier een belangrijke rol in kan spelen en dat spreekt mij erg aan.

Graag wil ik mij er voor inzetten hier een positieve bijdrage in te leveren. Het actief meewerken aan verbeteringen op gebied van omgeving, veiligheid, vakmanschap, milieu en verzorgdheid (de 5 pijlers) binnen de bouwwereld geeft mij persoonlijk een goed gevoel en hoop dit dan ook tot uiting te kunnen brengen door mijn inzet als auditor/mysteriebezoeker bij Bewuste Bouwers.”

John van Brussel

Benieuwd naar de andere auditors en mysteriebezoekers? Kijk dan hier.