Bewuste Bouwers, beste buren!

Maar liefst twee Best Practices voor project Nieuwbouw kantoor en werkplaats ReintenInfra

Het reststoffencentrum van Dusseldorp is gevestigd in Borne, vlakbij de A1. Doordat de zusterbedrijven TWW en Negam uit Oldenzaal uit hun jasje groeiden, ontstond het idee om te verhuizen naar het terrein in Borne en daar nieuwbouw te plegen. Naast TWW en Negam krijgt Dusseldorp hier uiteraard ook een onderkomen, net als ReintenInfra B.V. Zij bouwen hier samen aan het project ‘Nieuwbouw kantoor en werkplaats ReintenInfra’. De nieuwbouw bestaat uit drie gedeeltes: het kantoor, de werkplaats en de hal van het reststoffencentrum. Het ontwerp past mooi in de Twentse omgeving en wordt gebouwd met minimaal 60% gebruikte materialen. De doelstelling is de gebouwen te voltooien met de BREEAM Outstanding score.

Het project valt als projectdeelnemer onder de vlag van Bewuste Bouwers. Auditor Henri Meerwijk heeft het project beoordeeld aan de hand van de vijf pijlers van de gedragscode. “Het is wel duidelijk dat Dusseldorp en ReintenInfra duurzaam werken hoog in het vaandel hebben staan.” Het project is door Bewuste Bouwers erkend en presteert boven de norm van de gedragscode. Ondersteund door maar liefst twee Best Practices plus twee Goede Voorbeelden!

Met Twents boerenverstand de schouders eronder

Hier willen we natuurlijk meer over weten en daarom vragen we Maurice Beijk naar wat ins & outs over dit prachtige, duurzame project. Maurice is Rentmeester2050* bij ReintenInfra en (mede)verantwoordelijk voor de volhoudbaarheid van ReintenInfra. Dat hij enthousiast is over dit project en hier met veel ambitie werkt mag wel duidelijk zijn: “Het is een geweldig inspirerend icoonproject om aan te werken. Ja, de lat ligt extreem hoog op het gebied van circulariteit en het bezorgt ons derhalve soms ook wel kopzorgen. Maar, door vertrouwen in elkaar te hebben en samen de schouders eronder te zetten met Twents boerenverstand – nuchter en volhardend -, moet het uiteindelijk lukken om Borne op de kaart te zetten. Alle facetten van duurzaamheid komen hier aan de orde. Natuur inclusiviteit, water, groen, energie, innovatie, circulariteit, sociale cohesie en betekenisvolle economie, waarbij de mens centraal staat. Het streven is om een BREEAM Outstanding certificering te behalen. Met voornamelijk re-used materiaal is dat haast een onmogelijke opdracht. Maar wij gaan er wel voor!”

Als eerste bouwbedrijf de SDG’s omarmd

Dat het projectteam er zeker voor gaat blijkt wel uit de Best Practices. De eerste is gesignaleerd op de pijler Omgeving. ReintenInfra heeft een eigen ecoloog in dienst om voor alle projecten te adviseren hoe de omgeving te beschermen en te herstellen. Daarbij adviseert de ecoloog in  duurzaam gebruik van ecosystemen en duurzaam beheer van bossen. Dit sluit aan bij een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, benoemd door de United Nations (de Sustainable Development Goals (SDG-s)). ReintenInfra heeft voor dit project 6 van de 17 geselecteerd. Maurice is trots: “Heel mooi dat juist dit (h)erkend is. Als eerste in de (bouw)infrabranche hebben wij de SDG-s omarmd. Onze werkgroep 2050 (vertegenwoordiging van alle zusterbedrijven van ReintenInfra) heeft de 6 ontwikkelingsdoelen geselecteerd, waar wij ook daadwerkelijk invloed op uit kunnen oefenen, en deze vertaald naar beleid. Onder andere onze inkoop, ontwerp en uitvoer zullen altijd aan dit beleid getoetst worden.”

‘Samen op weg naar een schoon 2050’

Het projectteam vindt het ook heel belangrijk te investeren in jong talent. De tweede Best Practice heeft daar dan ook alles mee te maken. Op de bouwplaats zijn wekelijks 18 studenten van het ROC aanwezig (dit is in verband met het coronatijdperk tijdelijk anders ingevuld, red.). Deze studenten werken aan een nationale prijsvraag op het gebied van circulariteit. Het project ‘Nieuwbouw kantoor en werkplaats ReintenInfra’ vormt de basis voor de inzending van de studenten. De geboden gelegenheid aan deze studenten ziet Bewuste Bouwers als een Best Practice, op de pijler Vakmensen. “Intern en extern geven wij veel aandacht aan jong talent. Gastcolleges, stageplekken, projecten, mentorschappen; echt niets is ons te gek om jonge talenten voor te bereiden op een mooie toekomst. Ons motto is dan ook: ‘Samen op weg naar schoon 2050’.

Informatiebord omgetoverd tot vergadertafel

Het hergebruik van materialen gaat door tot in verschillende details. Zo wordt het projectinformatiebord aan het einde van de bouw gerecycled tot een vergadertafel in het nieuwe onderkomen. Dit staat al vermeld op het bord zelf. Op het hek, grenzend aan het fietspad, zijn twee borden opgehangen met teksten met uitleg, waar het hergebruikt materiaal vandaan komt. Dit hergebruik en de wijze van communicatie op de pijler Milieu wordt gezien als een Goed Voorbeeld.

Ook voor de verzorging op en rondom de bouwplaats heeft het projectteam aandacht. Bij de ingang van het bouwterrein is een deel van de bouwweg voorzien van een laag water. Dit om stofvorming en uitrijdend zand en modder op de openbare weg te voorkomen. Een Goed Voorbeeld op de pijler Verzorgd.

“Zo’n auditrapport maakt ons alleen nog maar trotser”

Zoals auditor Henri al aangaf is het duidelijk dat het projectteam veel waarde hecht aan duurzaam werken. De keuze om het project BREEAM te certificeren en veel gerecycled materiaal te verwerken in het project getuigen daarvan. Met een mooie en verdiende score voldoet het project aan de eisen van 2 punten voor de credit MAN2 van BREEAM. De Best Practices en Goede Voorbeelden kunnen zeker dienen als inspiratie voor andere bouwteams. “De meerwaarde van Bewuste Bouwers is voor ons vooral bewustwording creëren, zowel intern als extern. Wij weten, of beter: wij dénken te weten, dat wij het best wel goed doen. En als dan uit de audit blijkt dat we het zelfs verrekte goed doen, dan maakt dat ons alleen nog maar trotser”, sluit Maurice af.

Meer informatie:

www.reinteninfra.nl
www.rentmeester2050.nl