Bewuste Bouwers, beste buren!

Hoe word je een beste buur voor je omgeving?

Online BLVC Café

Terugblik BLVC Café maart 2021

Het is een kunst om bij projecten in een bebouwde omgeving rekening te blijven houden met de verschillende -en ook veranderende- wensen en belangen. De omgeving van een bouwproject Bereikbaar, Leefbaar en Veilig houden is een vak, waar ook Communicatie een belangrijk deel van uit maakt. Een flinke uitdaging dus voor het project of diens omgevingsmanager. Alleen als je voldoende aandacht besteedt aan deze onderwerpen, kun je een beste buur zijn. Maar hoe doe je dat dan precies? Afgelopen week organiseerde Bewuste Bouwers, in samenwerking met ProRail, twee keer het online BLVC Café met de titel ‘Hoe word je een beste buur voor je omgeving?’. Om inspiratie op te doen en te leren van andermans ervaringen.

Een ingrijpend infraproject

Deze editie waren we (online) te gast bij ProRail op het project Delft Campus, onderdeel van PHS Rijswijk-Rotterdam. Het station, gelegen naast de provinciale weg en pal naast een dichtbevolkte woonwijk, ondergaat een ingrijpende verandering. Met twee extra sporen, een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers en een nieuwe overkapping bestaande uit zonnepanelen is straks ruimte om meer treinen te kunnen laten rijden. Delft Campus wordt het eerste energieneutrale treinstation van Nederland. De bouw van dit station wordt uitgevoerd door Strukton Civiel Projecten B.V. en Strukton Rail B.V.

Hoe kun je met zo’n ingrijpend project op een goede manier te gast zijn in de omgeving? Tijdens de digitale inloop van de bijeenkomst werden webcambeelden van het project getoond. Eén van de manieren om te communiceren met je omgeving, dat over het algemeen meer begrip oplevert. Maar er is natuurlijk veel meer. Na het welkomstwoord van Anneke Witte (directeur Bewuste Bouwers), gaven Belinda van Wijlick (communicatieadviseur ProRail), John van Rootseler (omgevingsmanager ProRail) en Bart Grote (omgevingsmanager Strukton) een kijkje in hun keuken.

Beste buur

Om die beste buur te zijn, is het belangrijk antwoord te geven op een aantal vragen:

  • Wie zijn je buren?
  • Wanneer ga je met welke buren praten?
  • Hoe organiseer je het gesprek met de buren?
  • Hoe houdt je de relatie goed?
  • Wat is het resultaat?

Als je je doelgroep in kaart hebt, kun je een communicatieplanning maken. Belangrijk om de doelgroepen al vroeg in het proces te betrekken. Voor het gesprek met je omgeving is een heldere structuur en een vast aanspreekpunt wenselijk. Blijf investeren en heb blijvende aandacht voor de relatie met je buren. Toon begrip en bereidheid om concessies te doen waar mogelijk. Fasering is een belangrijk onderdeel van hinderbeperking. Als je ergens lange tijd bezig bent, moet je ook zorgen dat je vrij kunt bouwen. Zonder reizigers, in dit geval. Met fasering van het project zelf, maar ook het bouwverkeer, is de hinder beperkt gebleven.

Communicatie

Ondanks dat een bouwproject overlast met zich meebrengt, zet je óók een mooi project neer in de omgeving. Hoe zorg je dat mensen positief zijn over jouw bouwproject en dat je welkom bent in je omgeving? Belangrijke bouwstenen voor ProRail en Strukton zijn onder andere:

  • Kennismaken met de omgeving: Laat zien wie je bent en wat je gaat doen.
  • Zorg voor laagdrempelige contactmogelijkheden, zodat je buren vragen kunnen stellen en meldingen kunnen doen.
  • Zorg voor duidelijke en eerlijke communicatie.
  • Maak communicatie relevant en persoonlijk: hoe zien de werkzaamheden eruit in jóuw straat?
  • Probeer de omgeving te betrekken en laat zien dat het bouwproject mensenwerk is.

Om te communiceren kun je gebruiken maken van middelen als projectinformatieborden, (digitale) nieuwsbrieven, projectwebsite, webcam, app, social media of een informatiepunt.

Van informeren naar communiceren

Joleen Schrier en Theo Andreae deelden hun praktijkervaring als auditor bij Bewuste Bouwers voor omgevingsbewust bouwen. Zij benadrukken in hun presentatie een wezenlijke en noodzakelijke verandering in omgang met de omgeving: Van informeren naar communiceren. Met informeren bepaalt de bouwer/opdrachtgever welke hinder op welke manier beperkt moet worden. Joleen en Theo pleiten voor de benadering van communiceren. De bouwer/opdrachtgever beperkt de hinder die de omgeving daadwerkelijk ervaart op een manier, waar de omgeving achter staat. Kortom; het bieden van maatwerk.

Rondleiding

We sloten het BLVC Café af met een unieke ervaring. Bart Grote nam ons digitaal mee voor een rondleiding over het project. Vanachter de computer kregen we toch het idee dat we op de bouwplaats stonden van dit bijzondere infraproject.

Meer informatie vind je in deze presentatie BLVC Café – maart 2021