Bewuste Bouwers, beste buren!

Herijkingsfase van start

Palen en hijskraan op bouwproject

Iedere twee jaar wordt de gedragscode van Bewuste Bouwers herijkt. Dit gebeurt op basis van relevantie, actualiteit en voortschrijdend inzicht. Dat doen wij niet alleen.
Begin dit jaar deden wij een oproep suggesties voor aanpassingen of thema’s te geven, om de kwaliteit van de audits te verbeteren. Aan allen die een steentje hebben bijgedragen: enorm bedankt!

Achter de schermen worden momenteel de werkgroepen samengesteld. Naast een algemene werkgroep (onder leiding van onze coördinerend auditor), krijgen vijf werkgroepen (onder leiding van een auditor) ieder een pijler toegewezen. De eerste herijksessies vinden binnen nu en twee weken (online) plaats. Tijdens de herijksessies houden we de gedragscode tegen het licht en toetsen we met elkaar wat de norm is.

De gedragscode

Bewuste Bouwers hanteert vijf pijlers, te weten Omgeving, Veilig, Milieu, Vakmensen en Verzorging van de bouwplaats. Hieraan zijn norm- en werkkaarten gekoppeld. Elke bouwer die zijn project aanmeldt bij Bewuste Bouwers conformeert zich aan de gedragscode en wordt daarop beoordeeld middels audits en mysteriebezoeken. De huidige versie van de gedragscode vind je hier.

De nieuwe versie van de gedragscode presenteren wij per 1 mei 2021. De ingangsdatum is 1 september 2021.