Bewuste Bouwers, beste buren!

Training

De bouwplaats is aangemeld bij Bewuste Bouwers en het certificaat ligt op de printer. En nu? Tijd om invulling te geven aan de gedragscode. Hiervoor zijn een aantal hulpmiddelen beschikbaar, zoals de workshop Bewust Bouwen en instrumenten voor een toolbox op de bouwplaats.

Workshop

Welke maatregelen zijn mogelijk op en rondom het project om bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in stand te houden? Waar moet…

Toolbox

Het hele bouwteam draagt bij aan Bewust Bouwen. Weten de bouwplaatsmedewerkers, onderaannemers en leveranciers wat er van ze verwacht wordt?…