Bewuste Bouwers, beste buren!

BREEAM

BREEAM-NL is een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. In BREEAM-NL wordt niet alleen het eindproduct gewaardeerd, maar gaat het ook om het proces naar het product. De credit MAN2, bouwplaats en omgeving, richt zich op de uitvoering. Het bouwbedrijf dient zich op meerdere vlakken te onderscheiden: veiligheid voor werknemers en iedereen rond de bouwplaats, minimaliseren van de overlast voor de buurt en het milieubewust te werk gaan.

Raakvlak met Bewuste Bouwers Gedragscode

En dat is precies het raakvlak met de Bewuste Bouwers gedragscode. Daarom kunnen de punten voor de credit MAN2 gehaald worden met deelname aan Bewuste Bouwers. Binnen de credit MAN2 kunnen 1 of 2 punten gescoord worden. Wanneer een bouwbedrijf volgens de norm van Bewuste Bouwers scoort krijgt deze 1 punt, wanneer op alle onderdelen gemiddeld boven de norm gescoord wordt krijgt de bouwer 2 punten. De ervaring leert dat bouwplaatsen een extra inspanning moeten leveren om 2 punten te leveren. Het Bewuste Bouwers certificaat en auditverslag dienen als bewijslast.

Meer informatie

Voor meer informatie over de punten binnen MAN2 lees de blog van Sannie Verweij.