Bewuste Bouwers, beste buren!

Veilig

Een Bewuste Bouwer draagt bij aan de zorg voor de veiligheid op de bouwplaats en richt zich met name op de omgeving van de bouwplaats.

Middels een stakeholdersanalyse wordt duidelijk welke partijen hierbij zijn betrokken. De medewerkers op de
bouwplaats zijn zich bewust van de veiligheid voor zichzelf en voor hun omgeving en stralen dit uit.

Bekijk de normkaart voor de pijler Veilig.