Bewuste Bouwers, beste buren!

Milieu

Een Bewuste Bouwer werkt milieubewust. Het bouwbedrijf heeft een beleidslijn om de impact op het milieu te minimaliseren.

Het bouwbedrijf neemt maatregelen en faciliteert de bouwplaats om op minder milieubelastende wijze te bouwen.

Bekijk de normkaart voor de pijler Milieu.