Bewuste Bouwers, beste buren!

Omgeving

Bewuste Bouwers beperken hinder en hinderbeleving voor de omgeving:

Bouwplaats medewerkers zijn zich bewust van de impact van hun handelen op mens, flora en fauna in de omgeving.
Zij communiceren proactief voorafgaand en tijdens de bouw en gaan adequaat om met vragen, klachten en tips vanuit de omgeving.

Bekijk de normkaart voor de pijler Omgeving.