Bewuste Bouwers, beste buren!

Norm

Blijvend verbeteren is wat de Bewuste Bouwers gedragscode nastreeft. Met als ideaal dat iedere bouwplaats een beste buur is en dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. De gedragscode helpt medewerkers op de bouwplaats het bewustzijn te vergroten dat zij impact hebben op een omgeving waar mensen wonen, werken en recreĆ«ren. Dat ze in het dagelijkse werk rekening houden met deze omgeving en het milieu. Ook toetst de code of het bouwbedrijf goed voor de medewerkers zorgt. Dit alles is ondergebracht in vijf pijlers: omgeving, veilig,vakmensen, milieu en verzorgd. Bekijk de normkaarten voor de invulling van de norm.

Op deze pagina vind je ook werkkaarten met toelichting op de normkaarten. 

Omgeving

Bewuste Bouwers beperken hinder en hinderbeleving voor de omgeving: Bouwplaats medewerkers zijn zich bewust van de impact van hun handelen…

Veilig

Een Bewuste Bouwer draagt bij aan de zorg voor de veiligheid op de bouwplaats en richt zich met name op…

Vakmensen

Een Bewuste Bouwer heeft aandacht voor de ontwikkeling, veiligheid, gezondheid en welzijn van de bouwplaats medewerkers en houdt rekening in…

Milieu

Een Bewuste Bouwer werkt milieubewust. Het bouwbedrijf heeft een beleidslijn om de impact op het milieu te minimaliseren. Het bouwbedrijf…

Verzorgd

Een Bewuste Bouwer werkt ordelijk. De bouwplaats maakt gezien vanuit de omgeving een nette indruk. Op en rond de bouwplaats…