Bewuste Bouwers, beste buren!

Dijk versterken op Texel met behulp van een Drijvende Thermosfles

Versterken Waddenzeedijk Drijvende Thermosfles

Twee Best Practices Versterken Waddenzeedijk

Als je met de boot aankomt op Texel, dan zie je het meteen: hier wordt volop gewerkt aan de dijk. De Waddenzeedijk op Texel voldoet niet meer aan de huidige eisen en is daardoor op verschillende plaatsen niet veilig genoeg. Combinatie Tessel (bestaande uit Boskalis Nederland en KWS Infra) versterkt in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zo’n 14 kilometer dijk. Zo wordt ervoor gezorgd dat Texel in de toekomst goed is beschermd tegen hoogwater vanuit de Waddenzee. Texelaars én hun eilandbezoekers houden droge voeten en iedereen kan volop van dit prachtige eiland blijven genieten. Auditor Helen van Buiten reisde af naar het grootste Nederlandse Waddeneiland en liep bij dit project tegen maar liefst twee Best Practices aan.

Uitdagend project in een prachtig landschap

Het totale project loopt van de polder Wassenaar tot aan het Horntje. De dijk is daarbij opgedeeld in verschillende secties. De sectie bij de Prins Hendrikdijk behoort niet tot dit project. Naast het verbeteren van de zeedijk worden ook een drietal verouderde gemalen vervangen. Dit alles maakt het een uitdagend project om aan te werken, vertelt Abe Schuring (Omgevingsmanager Combinatie Tessel). “Elke sectie is verschillend en je hebt daardoor steeds met verschillende doelgroepen te maken. Van agrariërs en toeristen tot fietsers en zeilers. Werkelijk alles komt langs. Daarnaast zijn we aan het werk in een schitterende omgeving, ondanks de hectiek van het project is het hier toch rustgevend.”

Zeehonden, toeristen en bewoners

Bewuste Bouwers beperken hinder en hinderbeleving voor de omgeving. Combinatie Tessel houdt op deze plek rekening met bewoners, eilandbezoekers en de natuur.  Vogels, woelmuizen en padden worden goed beschermd. Er zijn nestkasten en zwaluwnesten geplaatst en er zijn schelpeneilanden aangebracht. In het broedseizoen en de periode waarin de zeehonden hun jongen zogen wordt gezorgd voor voldoende rust en ruimte. Op verschillende plaatsen langs de dijk en in de haven zijn voor passanten onder andere bouwborden en informatiepunten te zien. Om de beleving van hinder voor toeristen te verkleinen worden in de haven koeken uitgedeeld voor mensen die van de boot komen. Ook is een uitkijkpost gecreëerd met uitzicht op het Waddenzeeproject. “Bij het uitreiken van de koeken worden de werkzaamheden toegelicht en iedereen kan de informatieborden bekijken welke aan de uitkijkpost hangen. Hoe meer de omgeving bewust is van de werkzaamheden hoe minder onrust/meer begrip is voor de werkzaamheden,” licht Abe toe.

Asfalt over zee

“Om de hinder in de omgeving te beperken is ook goed gekeken waar alle materialen vandaan komen en hoe deze op een slimmer manier, met minimale overlast, op het werk te krijgen”, gaat Abe verder. “Zo zijn er extra aanlandingen op Texel gemaakt en zijn er speciale boten ingezet om asfalt vanuit de molen direct naar het werk te varen waardoor overlast op de weg beperkt wordt.” En met deze speciale boten hebben we de eerste Best Practice te pakken (pijler Milieu). De Drijvende Thermosfles is een aangepast schip dat het asfalt warm aanvoert. Het resultaat: 200 scheepsladingen in plaats van 4700 ritten per vrachtwagen. De hinder op de Texelse wegen wordt hiermee aanzienlijk beperkt, maar ook wordt milieubewust gewerkt. CO₂-uitstoot wordt beperkt en energie wordt bespaard. Deze milieubewuste maatregel in de vorm van de Drijvende Thermosfles is nog niet eerder gezien bij Bewuste Bouwers is daarom een bijzondere vermelding waard.

Overnachten op het Waddeneiland

Er wordt niet alleen met zorg omgegaan met de omgeving en het milieu, ook de medewerkers van het project staan hoog in het vaandel. Combinatie Tessel heeft aandacht voor het welzijn van hun vakmensen. Voor medewerkers die niet op het eiland wonen, is geregeld dat ze in de kost kunnen in gehuurde huisjes of in kamers bij een van de naastgelegen hotels. Personeel eet ’s avonds mee in het ketenpark, waar een lokale cateraar het eten verzorgd. Deze zorg en aandacht voor de vakmensen kenmerkt zich als een Best Practice. Abe licht toe: “Ook de vaklieden en overig personeel die dichtbij wonen kunnen blijven slapen om zo reisbewegingen en reistijden te beperken en het teamgevoel te versterken. Dit betreft niet alleen eigen, maar ook inhuurpersoneel. De vaklieden hebben inspraak op de werktijden, aangezien er deels getijafhankelijke werkzaamheden zijn. Zo wordt soms eerder gestopt om de dag daarna op tijd te kunnen beginnen. Dit wordt dus niet opgelegd, maar gaat in samenspraak. Daarnaast hebben we in de basis afgesproken dat we vier langere dagen werken, zodat iedereen vrijdag thuis is bij het gezin.”

‘De één kan niet zonder de ander’

Abe wil nog even benadrukken dat het belangrijk is voor ogen te houden dat je als bouwbedrijf midden in de maatschappij aan het werk bent. Bewuste Bouwers heeft voor hem dan ook een duidelijke meerwaarde. “Voor ons is Bewuste Bouwers een middel om iedereen scherp te houden dat wij niet alleen voor de Texelaars en de toeristen bezig zijn, maar ook midden in deze samenleving staan. De één kan niet zonder de ander, waarbij we rekening met elkaar dienen te houden. Als wij bewust met de omgeving omgaan, levert dat een positieve bijdrage aan het project, onze opdrachtgever, de bedrijven en de omgeving in het algemeen.”

Fotografie: Combinatie Tessel