Bewuste Bouwers, beste buren!

Delen = Vermenigvuldigen: Voordenken is Best Practice voor Bouwbedrijf Vrolijk

Lidl DC Almere Bouwbedrijf Vrolijk

Vrolijk bouwt in Almere (naast de A27) een distributiecentrum voor Lidl. Het distributiecentrum ligt op een terrein van 160.000 m2 en heeft straks 55.000 m2 aan gebouwoppervlakte. Het wordt een duurzaam pand. Zo liggen straks bijna 7.000 zonnepanelen op het dak, wordt er geen aardgas verbruikt en is alle verlichting 100% LED. Het pand heeft de ambitie het BREAAM 5-sterren outstanding certificaat te behalen. Een mooi project, waar zeer goed volgens de pijlers van de Bewuste Bouwers gedragscode wordt gewerkt; zo bleek uit de audit. Naast hoge cijfers ‘boven de norm’, behaalde het projectteam een Best Practice.

Fruit, verkeersborden en verlichting

De bouwplaats voldoet op alle pijlers van de gedragscode ruimschoots aan de norm. Naast de Best Practice, kenmerken maar liefst drie Goede Voorbeelden dit project:

  • Op de bouwplaats is de maximum snelheid aangegeven door middel van borden (Veilig).
  • De opdrachtgever zorgt wekelijks voor vers fruit voor de bouwplaats medewerkers (Vakmensen).
  • Op de bouwplaats is de weg voor het transport van materiaal en materieel rond het bouwwerk voorzien van straatverlichting. Met name ’s ochtends vroeg in de schemering zijn daarmee de bouwweg en de bouwplaats goed verlicht (Veilig).

Goed Voorbeeld borden maximum snelheid

Voordenken in een vroeg stadium

Over de inrichting van de bouwplaats is van te voren goed nagedacht. Het bouwterrein is voorzien van halfverharding, straatverlichting en een drainagesysteem dat ervoor zorgt dat het teveel aan regenwater wordt afgevoerd en de grondwaterstand op peil blijft. Dit voordenken (in plaats van nadenken) in een vroeg stadium is gekenmerkt als een Best Practice. Waarom is in een vroeg stadium voor een drainagesysteem gekozen? “In de bouw is het weer een niet beïnvloedbare factor. Om ons zo weersonafhankelijk mogelijk te maken, streven wij ernaar om een droge bouwput te realiseren. Het bouwteam heeft dit dan ook in het begin van het bouwproject opgepakt. Daarom hebben we vrijwel de gehele bouwplaats voorzien van het drainagesysteem en voeren we het water af tot buiten het bouwvlak”, vertelt Cyriel Martens (assistent veiligheidskundige Vrolijk).

Drainagesyteem Vrolijk Lidl DC Almere  Drainagesysteem

Meerwaarde Bewuste Bouwers

Bouwbedrijf Vrolijk is als bedrijfsdeelnemer aangesloten bij Bewuste Bouwers. Alle projecten van het bouwbedrijf worden dan ook aangemeld bij Bewuste Bouwers en er wordt overal volgens de gedragscode gewerkt. “De meerwaarde van Bewuste Bouwers is, de naam zegt het al, het bewust bezig zijn met diverse disciplines – de pijlers – van het bouwproject. Dit om een zo professioneel mogelijk bouwproject te realiseren, voor zowel werknemer als opdrachtgever”, aldus Cyriel.

Lidl DC Almere aanbouw Lidl DC Almere aanbouw (2)

Felicitatiebezoek

Bij een hoge score inclusief Best Practice hoort een felicitatiebezoek. Onlangs brachten Marco Waarts (coördinerend auditor Bewuste Bouwers) en Annemarie Verschoor (marketing- en communicatiemanager Bewuste Bouwers) een bezoek aan het project in Almere, natuurlijk met een lekkere traktatie voor het team. Het bouwteam zorgde voor een hartelijke ontvangst en Johnny Jacquet (veiligheidskundige Vrolijk) gaf een geanimeerde rondleiding over het bouwterrein. Indrukwekkend om dit gigantische distributiecentrum in wording te zien. Wij wensen het team veel succes met de verdere werkzaamheden.

Meer informatie

Meer informatie over Bouwbedrijf Vrolijk vind je op hun website

Felicitatiebezoek Vrolijk - Marco Waarts en Johnny Jacquet

Hal DC Lidl Almere

Banners Vrolijk en Verbeterdebouw.nl|Bewuste Bouwers

Lidl DC Almere aanbouw (3)