Bewuste Bouwers, beste buren!

Column: Het imago van de bouwsector

De opgaven voor de bouwsector liegen er niet om; we hebben een fors tekort aan woningen, een grote verduurzamingsopdracht, met gas erop van het gas af, verbeteringen en renovaties van infrastructuren, herbestemming van kantoren, scholen, en zorginstellingen… Daar wordt bij verwacht dat het met innovatieve oplossingen tot stand komt, en bij voorkeur dient de hele uitvoering en aanlevering van materiaal en materieel CO2-neutraal te gebeuren.

Als de aanbesteding gedaan is en het project gegund, begint de uitvoering. Dan is het project geen papieren contract meer, maar wordt het zichtbaar in de omgeving. Met bouwhekken, keten, materieel en materiaal. En graafwerk. Dat maakt herrie en geeft stof. Bouwvakkers lopen af en aan en vaak worden meerdere talen gesproken. Het bouwen begint meestal diep in de grond. Langzaam maar zeker ziet men de contouren vervolgens bovengronds verschijnen. Een boeiend, dynamisch schouwspel.

Anneke Witte schreef een column voor De Aannemer. De hele column lees je hier

Lees ook de andere columns: