Bewuste Bouwers, beste buren!

Column: Bouwen voor de toekomst of uitvoeren wat in het verleden is bedacht?

Column Anneke Witte voor De Aannemer

Bij Bewuste Bouwers worden dagelijks nieuwe projecten aangemeld. Ik zeg nieuw, omdat deze vaak nog moeten opstarten in de uitvoering. En dan zijn we natuurlijk reuze benieuwd naar wat er gebouwd wordt, voor wie en waarom. Het ‘wat’ zien we aan de scope. Vaak zijn dat mooie en functionele objecten. Tegelijk realiseer ik mij dat er vaak een enorme voorbereiding en plannenmakerij aan vooraf is gegaan. 

Zo zijn locaties gezocht, bestemmingsplannen gewijzigd of aangepast, en is gekeken naar het aantal gebruikers, nieuwe bewoners, etc. Dat kost tijd, vaak jaren van worstelen door procedures om groen licht te krijgen.

Dan is het eindelijk zover; het project wordt aanbesteed en gegund aan de bouwer. De werkvoorbereiding start en afspraken worden gemaakt, onderaannemers geselecteerd, materieel ingepland, materialen ingekocht en financieringen geregeld. Ook dat vraagt tijd.

Nu rijst de vraag: hebben we die tijd nog in een veranderende samenleving?

Anneke Witte schreef een column voor De Aannemer. De hele column lees je hier.

Lees ook de andere columns: