Bewuste Bouwers, beste buren!

Column: Arbeidsmigranten, huisvesting & overlast

Column Anneke Witte voor De Aannemer

In Nederland hebben we een groot tekort aan vakmensen in de bouw, niet voor niets hebben we vaker te maken met vakmensen uit het buitenland. Zij brengen andere culturen, gebruiken, normen, waarden en talen met zich mee. Enerzijds een verrijking. Anderzijds merken we ook negatieve gevolgen:

  • Communicatie tijdens de uitvoering van werkzaamheden is vaak lastig, zeker als het over risico’s gaat waar men elkaar voor moet waarschuwen.
  • De huisvesting van deze arbeidsmigranten.

Punt één behoeft geen verdere uitleg. Daarom aandacht voor punt twee. Doordat steeds meer tijdelijke arbeidsmigranten in Nederland te werk worden gesteld, is de behoefte aan tijdelijke huisvesting gestegen. Huisjesmelkers slaan hun slag, door sociale koopwoningen in armere wijken aan te schaffen en slaapplaatsen voor woekerprijzen aan te bieden. Onwenselijk in een tijd waarin een groot tekort aan woningen is.

Situatieschets: als je mensen als beesten behandelt, gaan ze zich ook als beesten gedragen.

Anneke Witte schreef een column voor De Aannemer. De hele column lees je hier.

Lees ook de andere columns: