Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Verbouw horeca Faculteit Technische Bestuurskunde TU Delft

Verbouw horeca Faculteit Technische Bestuurskunde TU Delft

Jaffalaan 5
2628 BX Delft


In opdracht van de TU Delft verbouwt J.P. van Eesteren drie horecagelegenheden op de campus. Het betreft o.a. de horecalocatie van de faculteit Technische Bestuurskunde (TBM). De omvang van deze horeca is 245m2. De werkzaamheden vinden plaats terwijl de activiteiten in het gebouw doorgaan. Om de werknemers en studenten van de TU Delft niet te storen, heeft voorzichtig en stil werken de hoogste prioriteit.
Op 4 juni start de verbouwing en de oplevering is op 24 augustus 2018.