Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering

Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering

Domineesweg 33F
3821 DZ Urk


Gemaal Vissering, gelegen in Urk, bemaalt samen met de gemalen Buma en Smeenge de Noordoostpolder. De Noordoostpolder is 460 km² groot en ligt gemiddeld 5,5 meter Onder NAP. Om ervoor te zorgen dat bewoners van de Noordoostpolder droge voeten houden pompen de drie gemalen samen gemiddeld per jaar Ongeveer 400 miljard liter water vanuit de polder in het IJsselmeer en Kadoelermeer. Die hoeveelheid is gelijk aan circa 160.000 olympische zwembaden (van 50 x 25 meter). In 2016 heeft Gemaal Vissering Ongeveer 110 miljard liter vanuit de Noordoostpolder in het IJsselmeer gepompt. Gemaal Vissering is inmiddels meer dan 75 jaar in gebruik.
Gemaal Vissering heeft twee gasmotoren en een dieselmotor. Deze motoren naderen het einde van hun economische levensduur. De betrouwbaarheid van de motoren zakt de komende jaren onder aanvaardbaar niveau. Vervanging en/ of grootschalige revisie zal nodig zijn om de betrouwbaarheid te kunnen garanderen die bij dit object hoort.
Het Waterschap heeft een duurzaamheidsdoelstelling op basis van CO2-reductie. Hierin passen geen aandrijvingen die draaien op fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn per 1 januari 2017 de emissie-eisen scherper gesteld. De twee gasmotoren voldoen niet aan de nieuwe emissie-eisen. Daarnaast heeft Waterschap Zuiderzeeland de doelstelling om haar energie-efficiëntie te verhogen, meer energie zelf op te wekken en de CO2-emissie te reduceren. Hierbij is de ambitieuze wens geuit om van gemaal Vissering één van de meest duurzame gemalen ter wereld te maken waarbij 15 jaar onderhoud mee wordt gecontracteerd.