Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Reconstructie N354 Tsienzerbuorren

Reconstructie N354 Tsienzerbuorren

Snitserdyk 1
9012GH Raerd


Het werk betreft een reconstructie van de asfaltverharding van de hoofdrijbaan en parallelweg. Bij deze reconstructie wordt de volledige asfaltverharding van de hoofdrijbaan verwijderd en zal de 60 km/h zone verduidelijkt worden door middel van een rode deklaag (hoofdrijbaan en parallelweg). Tevens wordt er aan weerszijden van de hoofdrijbaan een strook bestrating met plantvakken aangebracht en wordt er riolering t.b.v. de hemelwaterafvoer gerealiseerd.

Naast bovengenoemde werkzaamheden, worden er twee stuks betonpaden aangebracht. Eén gestort pad aan de Reduzum zijde van Tsienzerbuorren en één betonpad bestaande uit betonplaten aan de Raerd zijde van Tsienzerbuorren.