Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > PC Fietspad Helperzoom Groningen

PC Fietspad Helperzoom Groningen

Helperzoom 50
9722 JX Groningen


De gemeente Groningen realiseert, in het kader van het opwaarderen van strategische fietsroutes, een fietspad langs de Helperzoom. Het tracé loopt vanaf de gemeentegrens met de gemeente Haren tot de werkgrens van Aanpak Ring Zuid met de Helperzoomtunnel bij de Helperbrink.
Het bestaande fietspad rond Saaksumborg wordt aangepast, langs de Helperzoom wordt een nieuwe vrijliggend fietspad gerealiseerd en de rijbaan van de Helperzoom aangepast.