Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Omvormen de Parken

Omvormen de Parken

Van Haersma de Withlaan 1
7316 CT Apeldoorn


Het project de Parken is het allereerste civieltechnische project in Nederland wat circulair wordt ontworpen en uitgevoerd. Met dit project wil Roelofs een belangrijke bijdrage leveren aan het circulair verantwoord renoveren van de openbare ruimte door de werkzaamheden in de wijk De Parken circulair uit te voeren. Het doel is om in bouwteamverband kennis op te doen over circulariteit en die kennis te delen binnen de Cleantech regio om uiteindelijk nog meer projecten circulair uit te gaan voeren.

De Parken is een bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht. De wegen in De Parken krijgen de komende vijf jaar een flinke opknapbeurt waarbij het asfalt en beton wordt vervangen door gebakken klinkers. Tegelijkertijd vindt onderhoud plaats aan de riolering, inclusief de aanleg van een apart stelsel om het regenwater naar de aanwezige vijvers te vervoeren. In het najaar van 2017 is dit circulaire project gestart. Hierbij worden 4 belangrijke uitgangspunten aangehouden.