Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Office Janssen

Office Janssen

Emmy Noetherweg 44
2333CC Leiden


Dit project betreft het ontwikkelen van een kantoorgebouw voor Johnson & Johnson (J&J) op het Bioscience park te Leiden.

De nieuwbouw omvat een multi-tenant kantoor van circa 14.300² BVO. J&J is voornemens om, na het doorlopen van de DO Fase, een deel van dit

kantoor te gaan huren. Naast het inpassen van kantoorfuncties wordt eveneens de mogelijkheid geboden om labs te integreren.