Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Nationaal Holocaust Museum

Nationaal Holocaust Museum

Plantage Middenlaan 27
1018 DB Amsterdam


Een ingrijpende verbouwing en renovatie zullen de huidige twee locaties van het museum, de Hollandsche Schouwburg en de Hervormde Kweekschool tot een Nationaal Holocaust Museum maken.

De Hollandsche Schouwburg uit 1891 aan de Plantage Middenlaan 24 zal een restauratie en herindeling ondergaan en de voormalig Hervormde Kweekschool uit 1888 gelegen aan de Plantage Middenlaan 27 zal verbouwd worden. De Hollandse Schouwburg is een rijksmonument waarin ook het herdenkingsmonument staat waar jaarlijks op 4 mei herdenkingen worden gehouden. De voormalig Hervormde Kweekschool zal naar zijn oorspronkelijke architectuur hersteld worden, verbouwd en uitgebreid met een tijdelijke tentoonstellingsruimte en auditorium

Het Nationaal Holocaust Museum, onderdeel van het Joods Cultureel Kwartier, is het eerste en enige museum dat de complete geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland vertelt. Beide gebouwen hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens de deportaties in de tweede wereldoorlog. Vanuit beide gebouwen zijn door het verzet mensen en kinderen gered.