Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Herinrichting Middelburgseweg-Walcherseweg

Herinrichting Middelburgseweg-Walcherseweg

Middelburgseweg 18
4364 TC Grijpskerke


Tijdens de herinrichting wordt in samenwerking met waterschap Scheldestromen, gemeente Veere en DNWG de weg tussen Grijpskerke en Middelburg opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:
o verbreden van het fietspad;
o aanbrengen van nieuw asfalt op de weg inclusief 60-kilometermarkering;
o aanleg van verkeersplateaus;
o snoeien en rooien van beplanting;
o herinrichting van de kern Buttinge;
o en vervangen van kabels& leidingen.