Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Herinrichting Hogenkampseweg

Herinrichting Hogenkampseweg

Hogenkampseweg 43
6871 JK Renkum


De Hogenkampseweg en diverse kruispunten worden dit najaar aangepakt. Snelheid remmende maatregelen en een verandering in de voorrangssituatie moeten de veiligheid vergroten. De gemeente Renkum heeft besloten de functie van de weg te veranderen en de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/h, de inrichting van de weg wordt hierop aangepast. Tot voorkort zette de gemeente Renkum meermaals verkeersregelaars in op het kruispunt met de Nieuwe Kleijenbergseweg en de Meester van Damweg, dit moet na de herinrichting verleden tijd zijn.

Een jaar geleden opende het naastgelegen Multifunctioneel Centrum Doelum haar deuren. Dat leidde tot zorgen over de veiligheid van overstekende kinderen. Met de herinrichting wordt ook deze oversteek locatie aangepakt om ongevallen te voorkomen.