Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Herhuisvesting gemeentehuis Waddinxveen

Herhuisvesting gemeentehuis Waddinxveen

Kerkweg Oost 161
2741 HC Waddinxveen


Gemeente Waddinxveen bestemt twee leegstaande panden waarin de Hema en Rabobank waren gevestigd voor de herhuisvesting van haar gemeentehuis.
Aan de zuidkant wordt een gedeelte gesloopt en de rest van het gebouw wordt tot op het casco ontmanteld. Ter plaatse van het gesloopte deel wordt een nieuwe aanbouw gerealiseerd. Het geheel wordt van een nieuwe gevel voorzien.
Onze opdracht omvat perceel 1: het bouwkundig pakket (sloop, renovatie, nieuwbouw), exclusief het inbouwpakket en de installaties.
Het werk wordt uitgevoerd in het centrum van Waddinxveen in een door functionerende omgeving met winkel-, horeca-, werk- en woonfuncties.
De totale omvang van de werkzaamheden is 2.290 m2, waarvan 665 m2 nieuwbouw.