Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Herbestemming Marienbosch

Herbestemming MarienboschHet voormalig klooster en pensionaat Mariënbosch is gebouwd in 1923-1924 door architect Charles Estourgie in opdracht van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (Zusters van de Heilige Maagd).

Studentenwoningen
In dit nieuwe wooncomplex komen in totaal 347 zelfstandige wooneenheden voor studenten. Daarvan worden 135 eenheden gerealiseerd in het historisch waardevolle klooster waarbij het oorspronkelijke karakter van het klooster en pensionaat zoveel mogelijk wordt gehandhaafd; de gangstructuur wordt daar waar mogelijk behouden en de nieuwe indeling past exact in de bestaande structuur.
Aan het bestaande pand wordt tevens een nieuwe vleugel gebouwd met een capaciteit voor 212 studenten. De eenheden hebben een gemiddelde gebruiksoppervlakte van ca. 27 m2. Naar verwachting kunnen de eerste studenten in medio 2015 hun nieuwe woningen betrekken, die worden verhuurd door de SSHN.

Energiezuinig
Kenmerkend voor dit project zijn de hoge energetische prestaties: het gebouw is COâ,, neutraal en kent een uitzonderlijk lage EPC-waarde van 0,3. Dit wordt met name bereikt door een hout gestookte energieopwekkingsinstallatie voor de warmte levering in het gebouw. De gevelschil zal voor zowel voor de nieuwbouw als de oudbouw hoogwaardig worden geï soleerd om zo een comfortabel binnenklimaat te realiseren. In combinatie met een gunstige zonering en situering van de ruimtes kan er zo een energielabel A worden bereikt.

Dit project wordt uitgevoerd door de zusterbedrijven Bouwbedrijf Hazenberg, een veelzijdige bouwpartner die op basis van jarenlange kennis en ervaring kwalitatief hoogwaardige woningbouw- en utiliteitsprojecten realiseert en Nico de Bont, al ruim 50 jaar specialist in klassieke restauratie, hedendaagse herbestemming en planmatig onderhoud van historisch erfgoed. De bouwcombinatie creëert duurzame waarde voor monumenten en erfgoed, zodat dit waardevolle vastgoed behouden kan blijven voor de toekomst.