Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Herbestemming Mariënburg

Herbestemming Mariënburg

Sint Janssingel 90
5211DA 's Hertogenbosch


Monumentaal kloostercomplex Mariënburg zal in de periode van mei 2016 tot augustus 2017 zal het complex omgevormd en heringericht gaan
worden tot onderwijshuisvesting voor de Graduate School, een data-opleiding, opgezet door de Universiteiten van Eindhoven en Tilburg.