Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Herbestemming complex 't Hoogt 2-10

Herbestemming complex 't Hoogt 2-10

Slachtstraat 5
3512 BC Utrecht


Herbestemming van complex gelegen aan Slachtstraat 5 en 't Hoogt 2 t/m 10 tot filmtheather, kantoren, woning en museum.