Bewuste Bouwers, beste buren!


Bewuste Bouwers > Bouwplaatsen > Herbergier

Herbergier

Baroniestraat 54
5281 JG Boxtel


Het project “Herbergier” biedt huisvesting aan een kleinschalige woonvorm waar 16 mensen met geheugenproblemen (dementie) met elkaar samen wonen, leven, begeleid en verzorgd worden. Twee zorgondernemers organiseren het wonen, begeleiding en de verzorging en wonen zelf ook in de Herbergier. De manier van wonen kan het beste worden vergeleken met een grote gezinssituatie.